Polonya Üniversite EğitimiPolonya Üniversite Eğitimi

Varşova Üniversitesi Varşova Üniversitesi

http://www.youtube.com/watch?v=EU2gdI0U9g8&feature=player_embedded 

Varşova üniversitesi Polonya’nın en büyük üniversitesidir. Varşova Üniversitesi kampüsü şehrin içerisinde bulunmaktadır.

Varşova üniversitesi’nde 80 farklı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programları eğitim vermektedir.  

 

FAKÜLTELER ;

1. Uygulamalı Dilbilim Fakültesi;Faculty of Applied Linguistics

 Çalışma alanları ;Dilbilim, Byelorussian Çalışmaları, Rusya Çalışmaları, Ukraynaca Çalışmalar, Özel Amaçlı Yabancı Diller, Kültürler Arası Orta ve Doğu Avrupa Çalışmaları, uygulamalı Dilleri Teorisi

2. Uygulamalı Sosyal Bilimler Bölümü ve Yeniden toplumsallaşma Fakültesi ;

 Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation

Çalışma Alanları:Uygulamalı Sosyal Bilimler, Sosyal Önleme ve Yeniden toplumsallaşma

3 Beşeri bilimler Fakültesi ;Faculty of "Artes Liberales" 

Çalışma Alanları:

4. Biyoloji Fakültesi ; Faculty of Biology,

Çalışma Alanları: Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Koruma.

5. Kimya Fakültesi ;  Faculty of Chemistry

Çalışma Alanları: Kimya

6. İktisadi Bilimler Fakültesi ;Faculty of Economic Sciences

Çalışma Alanları:Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Ekonometri ve Ekonomik Bilişim

Eğitim Fakültesi Faculty of Education

Çalışma Alanları:İlköğretim , Pedagoji

8. Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar Fakültesi ,Faculty of Geography and Regional Studies

Çalışma Alanları ;Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar

9.Jeoloji Mühendisliği Fakültesi Faculty of Geology

 Çalışma Alanları : Jeoloji

10.Tarih Fakültesi ; Faculty of History

Çalışma Alanları ;Arkeoloji, Sanat Tarihi, Etnoloji, Tarih, Müzikoloji, Bilgi ve Kitap Çalışmaları

11.Gazetecilik ve Siyaset Bilimi Fakültesi , Faculty of Journalism and Political Science

Çalışma Alanları ;Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Sosyal Politika 

Çalışma Alanları Hukuk ve Yönetim (College International de Droit Francais ve Europeen, İngiliz ve Avrupa Hukuku Merkezi, Alman ve Avrupa Hukuku Merkezi, Amerikan Hukuk Merkezi)

13. Yönetim Bilimleri Fakültesi; Faculty of Management

 Çalışma Alanları:Yönetim (Illinois Üniversitesi ile ortak MBA)

 14. Matematik ,Bilişim ve Mekanik Fakültesi ; Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics    

15. Modern Diller Fakültesi; Faculty of Modern Languages

Çalışma Alanları: İngilizce Çalışmalar, Fransızca Çalışmalar, Almanca Çalışmalar, Macarca Çalışmalar, İberce Çalışmalar, İtalyanca Çalışmalar

16.Şarkiyat Fakültesi :Faculty of Oriental Studies

17Felsefe ve Sosyoloji Fakültesi , faculty of Philosophy and Sociology

Çalışma Alanları: Felsefe ,sosyoloji

18. Fizik Fakültesi ; Faculty of physıc

   

 

Varşova üniversitesi 1816 yılında kurulmuştur. Varşova üniversitesi (University of Warsaw, Lehçe: Uniwersytet Warszawski) Avrupa’da en iyi tıp üniversitesi olarak bilinmektedir. Varşova üniversitesi’nde yaklaşık 70.000 öğrenci eğitim almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE