Polonya Üniversite EğitimiPolonya Üniversite Eğitimi

Varşova Teknik Üniversitesi Varşova Teknik Üniversitesi

 Varşova Teknik Üniversitesi 1826 yılında kurulmuştur. Varşova Teknik Üniversitesi Avrupa’nın en iyi teknik üniversitelerinden biridir. Varşova Teknik Üniversitesi’nde 38.000 öğrenci eğitim görmektedir.

Varşova Teknik Üniversitesi’nde eğitim dili lehçe ve İngilizcedir.

Varşova Teknik Üniversitesi dünyanın her yerinden pek çok önde gelen üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Varşova Teknik Üniversitesi aynı zamanda Siemens, Fiat, Daewoo gibi bazı büyük şirketler ve üniversite onaylı araştırma programlarını yürütmektedir.

Varşova Teknik Üniversitesi’nde 18 fakültede bulunmaktadır. 

Varşova Teknik Üniversitesi Fakülteleri

.İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;Faculty of Administration and Social Sciences (http://www.ans.pw.edu.pl )

İşletme Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi
Mekatronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Fakültesi
Elektronik ve Enformasyon Teknolojisi Fakültesi
Fizik Fakültesi
Enerji ve Havacılık Mühendisliği Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Fakültesi
Yönetim ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Otomotive ve Yapı Makineleri Mühendisliği Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Kimya ve Proses Mühendisliği Fakültesi
Kimya Fakültesi
Taşımacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Fakültesi
Jeodezi ve Kartografi Fakültesi
Matematik ve Enformasyon Bilimi Fakültesi
Proses Mühendisliği Fakültesi

 

 

2.Mimarlık Fakültesi ;Faculty of Architecture,(www.arch.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:Mimarlık ve Kentsel Gelişim - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları

Bilgi Toplumu için Mimarlık (İngilizce eğitim dili olarak) ,yüksek Lisans, Mimarlık ve Kentsel Gelişim alanında uzmanlık çalışmaları,

Mimarlık ve Kentsel Kalkınmada Sürdürülebilir Kalkınma Mühendisliği,yüksek Lisans, Mimarlık ve Kentsel Gelişim alanında uzmanlık çalışmaları,

3.Otomotif ve İnşaat Makinaları Mühendislik fakültesi :Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering,( www.simr.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:

Mekanik ve Makine Tasarımı - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalar

Mekatronik - Lisans, Yüksek Lisans ve lisansüstü çalışmalar,

Teknik ve BT Eğitim - Lisans ve lisansüstü çalışmalar.

4.Kimya ve Süreç Mühendisliği Fakültesi ;Faculty of Chemical and Process Engineering

(www.ichip.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:

Kimya ve Süreç Mühendisliği,Lisans, Yüksek Lisans ve lisansüstü çalışmalar,

5.Kimya fakültesi ;Faculty of Chemistry 

 Jeodezi ve Haritacılık - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları.

Mekansal Planlama - Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları.

 

 

11.Matematik ve Bilişim Bilimleri fakültesi ;Faculty of Mathematics and Information Science;(www.mini.pw.edu.pl )

 Matematik - B.A. M.A. ve Doktora çalışmaları.

Bilgi Bilim - Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları

Bilgisayar Bilimleri ( Eğitim dili olarak İngilizce) - Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalar

12.Yönetim Bilimleri Fakültesi ;Faculty of Management (www.fom.pw.edu.pl )

Çalışma Alanları ve çalışma Modları

Yönetim - BA, MA ve lisansüstü çalışmalar.

Yönetim ve Üretim Mühendisliği - Lisans, Yüksek Lisans ve lisansüstü çalışmalar.

Yönetim - B.A. Öğretim dili İngilizce ve yüksek lisans

Yönetim Bilimleri - Çevre Doktora çalışmalar Varşova Üniversitesi İşletme Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdi.

13.Malzeme Bilimi ve Mühendislik Fakültesi;Faculty of Materials Science and Engineering

www.inmat.pw.edu.pl 

14. Mekatronik fakültesi ;Faculty of Mechatronics, www.mchtr.pw.edu.pl

Çalışma Alanları ve çalışma Modları

Mekatronik - Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları

Otomatik ve Robotik - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları.

Biyomedikal Mühendisliği-Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları

Biyosibernetik ve Biyomedikal Mühendisliği - Doktora çalışmaları.

Makina Tasarım ve Bakım - Doktora çalışmaları.

Photonics Engineering (with English as the language of instruction) – B.Sc. and M.Sc. studies, specialisation in the field of study Mechatronics

Fotonik Mühendisliği ( Eğitim dili İngilizce - Lisans ve Yüksek Lisans Çalışma Mekatronik alanında çalışmalar, uzmanlık

15.Fizik Fakültesi ;Faculty of Physics ,http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Çalışma Alanları ve çalışma Modları:

Teknik Fizik - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları

Fotonik - Lisans çalışmalar

 

16.Enerji ve Havacılık Mühendisliği Fakültesi-Faculty of Power and Aeronautical Engineering-www.meil.pw.edu.pl 

 

6.İnşaat Fakültesi ;Faculty of Civil Engineering,http://www.il.pw.edu.pl/

Çalışma alanları ve çalışma modları:

İnşaat Mühendisliği - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları

İnşaat Mühendisliği ( Eğitim dili İngilizce) - Lisans ve Yüksek Lisans çalışmaları

7.Elektrik Mühendisliği Fakültesi ,Faculty of Electrical Engineering ,(www.ee.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:

Otomatik ve Robotik - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalar ..

Elektrik Teknolojisi - Lisans, Yüksek Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları.

Elektrik Mühendisliği ( Eğitim dili olarak İngilizce) - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları.

Bilgi Teknolojisi - Lisans, Yüksek Lisans ve lisansüstü çalışmalar.

8.Elektronik ve Bilgi teknolojileri Fakültesi ;Faculty of Electronics and Information Technology

www.elka.pw.edu.pl

 

Çalışma alanları ve çalışma modları:

Bilgi teknolojisi,Lisans , Yüksek lisans ve doktora çalışmaları

Elektronik;Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları

Haberleşme,Lisans , Yüksek lisans ve doktora çalışmaları

Biomedikal Mühendisliği , Lisans ve yüksek Lisans Çalışmaları

Otamatik ve Robot,Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği-Lisans ve Yüksek Lisans Çalışmaları

Elektrik ve Telekominikasyon- Lisans ve Yüksek Lisans Çalışmaları

4 dalda Eğitim Dili İngilizce olarak Doktora Çalışmaları;Otomatik Kontrol ,Bilgisayar Bilimi ,Elektronik , Telekominikasyon

9.Çevre Mühendisliği Fakültesi; Faculty of Environmental Engineering,(www.is.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:

Çevre Mühendisliği-Full Time ve Part Time Çalışmalar-Lisans ,Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları

Çevre Koruma-Full Time ve Part Time Çalışmalar-Lisans ,Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları

Çevre Mühendisliği (Eğitim Dili Olarak İngilizce ),Full time Çalışmalar ,Lisans çalışmaları

10.İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;Faculty of Administration and Social Sciences (http://www.ans.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:Yönetim - B.A. ve M.A. çalışmaları,Milli Güvenlik - B.A. çalışmaları 1 Ekim 2013 tarihinde açılacak ,Lisansüstü Eğitim Çalışması

1.İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;Faculty of Administration and Social Sciences (http://www.ans.pw.edu.pl )

Çalışma alanları ve çalışma modları:Yönetim - B.A. ve M.A. çalışmaları,Milli Güvenlik - B.A. çalışmaları 1 Ekim 2013 tarihinde açılacak ,Lisansüstü Eğitim Çalışması

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE