Bulgaristan Üniversite EğitimiBulgaristan Üniversite Eğitimi

Varna Teknik ÜniversitesiVarna Teknik Üniversitesi

Varna Teknik üniversitesi 2014 yılı eğitim kayıtları için ''Balkan üniversity Group ''  ve Berika Yurtdışı eğitim  arasında sözleşme  imzalanmış ve bu sözleşme çerçevesinde öğrenci kayıtları karşılıklı işbirliği içerisinde yürütülecektir.

BALKAN UNIVERSITY GROUP  

Balkan University Group, LYS puanına bakılmaksızın istediğiniz bölümü Tıp Fakülteleri de dahil olmak üzere Avrupa Birliği Üyesi Bulgaristan’da okuma fırsatı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz AB Üyesi Bulgaristan’da bölümlerine göre yılda 3.500 Euro ödeyerek

İngilizce eğitim gördükleri lisans ve lisans üstü bölümlerinden mezun olduklarında, üniversitelerinden aldıkları diploma Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Diplomasıdır.

Bu diploma ile birlikte verilen ek Europass Diploması Avrupa ve dünyanın tüm ülkelerinde akreditedir.

Avrupanın ilk ve tek Türk Üniversiteler Birliği olan Balkan University Group; 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren BULGARİSTAN’ın Varna Teknik, Varna Tıp, Bulgaria International Academy, Burgaz Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi, Sofya Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Jeodezi Üniversiteleriyle ortak bir proje gerçekleştirmiştir. Bu projeye Türkiye’den ve dünyanın her yerinden katılacak öğrencilerin kayıt işlemleri BALKAN UNIVERSITY GROUP tarafından yürütülmektedir. Bu üniversiteler birliğinde okumanın avantajı üniversiteler ve bölümler arasında geçiş yapabilme imkanına sahiptir.

GENEL BİLGİ

Varna Teknik Üniversitesi Bulgaristan'ın 2.büyük devlet üniversitesidir. Varna Teknik Üniversitesi 40 yılı aşkın deneyimiyle yükseköğretimdeki yerini kanıtlamış teknik ve teknolojik donanımı açısından bilinçli çalışma ortamı yaratmıştır. Sadece akademik alanda kalmayıp sürekli bir gelişim içerisinde olmuş sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik yenilikler ve araştırma konularında bir adım önde gitmiştir. Gelenekselleşmiş akademik teknolojinin haricinde e-learning, long life learning gibi eğitim şekilleri uygulamasına da geçilmiştir. Sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde karşılıklı ortaklaşa araştırma ve geliştirme projeleri uygulamaktadır. Uluslar arası anlamda sürekli bir adım içinde olan Varna Teknik Üniversitesi kendini genel kabul görmüş standartlarda kanıtlama imkanı bulmuştur.
Varna Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına 27.09.1962 tarih ve 162 -395 no.sayılı kanunla karar verilerek 3 fakülte ile hizmete girmiştir.
Varna Teknik Üniversitesi Bulgaristan'ın denizcilik başkenti olan Varna şehrinde kurulmuştur. 11 eğitim binası ve spor salonları, 86 öğretim salonu, 174 eğitim laboratuvarı ve 189.000 m2'lik yeşil alan ve 26.000 m2'lik kapalı alana sahiptir. Varna Teknik Üniversitesi'ne bağlı 950 yataklı 3 öğrenci yurdu, yemekhaneleri, kafeteryaları bulunmaktadır. Üniversitede 458 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Her yıl ortalama 6.300 öğrenci okumaktadır.
Türkiyeden 1.000'e yakın öğrenci okumaktadır.
Varna Teknik Üniversitesi Almanya, İngiltere, İskoçya, Fransa, Belçika ve daha birçok Avrupa ülkesi olmak üzere 20'den fazla ülkedeki üniversiteler ile uluslar arası bilimsel, eğitimsel ve kültürel alanda sıcak ilişkiler kurmaktadır.
Bu anlaşmalar;
Üniversiteler arası ders planlarının ve programlarının tanınması
Kredi transferi-akademik personelin seminer ve akademik toplantılara katılımı-akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi   vb.konuları kapsamaktadır.

2004 yılından itibaren Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında, Balkan Üniversitesi denetim ve gözetiminde İngilizce lisans eğitimine geçilmiş bulunmaktadır.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİK

Varna Teknik Üniversitesi, Avrupa akreditasyonuna sahip olup, Avrupa üniversiteler birliğinin üyesi konumundadır.

Varna Teknik Üniversitesi Avrupa'daki üniversitelerin uygulamış olduğu Socrates, Leonardo Da Vinci gibi programlara aktif olarak katılmaktadır. Öğrenciler öğrenim stajlarını ve diploma projelerini çeşitli Avrupa ülkelerinde tamamlamaktadırlar.

Varna Teknik Üniversitesi Bulgaristan'daki ilk İSO 9001-9004 eğitimde kalite belgesine sahip üniversitedir.

Varna Teknik Üniversitesi Almanya, İngiltere, İskoçya, Fransa, Belçika ve daha birçok Avrupa ülkesi olmak üzere 20 ülkenin üzerinde üniversiteler ile uluslararası bilimsel, eğitimsel ve kültürel alanda sıcak ilişkiler kurmaktadır. Bu anlaşmalarımız kurumlar arası ders planlarının ve programlarının tanınması, kredi transferi, akademik personelin seminer ve akademik toplantılara katılımı, akademik materiyallerin ve diğer bilgilerin değişimi v.b. gibi konularını kapsamaktadır.

Üniversitemizin uluslararası geçerliliği konusunda en önemli göstergesi olan anlaşmalarımızdan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

University of Abertay Dundee - İskoçya ( her iki üniversiteden öğrenci değişimleri gerçekleştirilerek çift diploma alınması kararlaştırılmıştır),


Middlesex University London - UK (öğretim üyelerinin ve akademik materyallerin değişimi),


University of Rostock - Almanya ( denizcilik bölümleri arasında değişim).

 

Aynı zamanda büyük önem arzeden Kocaeli Üniversitesi (İzmit) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara) ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğretim üyelerinin değişimi, öğrencilerin eğitimi ve değişimi, ortak araştırma faaliyetleri v.b. gibi alanlarını kapsayan ikili anlaşmalar imzalanmıştır.

Varna Teknik Üniversitesi'nden 2003 yılında kısa dönemli eğitim (toplam 97 ay) için yurt dışına toplam 22 öğrenci gönderilmiştir. Öğrencilerimiz Rostock - Vissmar-Ravensburg - Vayngarten (Almanya), Gent (Belçika), Patra (Yunanistan) ve Lisbon (Portekiz) Üniversitelerine gönderilmiştir. Bu üniversiteler ile karşılıklı olarak anlaşmalar imzalanmıştır.

Socrates ve Erasmus programları çerçevesinde ve bu programların sponsorluğunda üniversitemiz Avrupa kredi transfer sistemi ile ilgili bir rehber hazırlamıştır

  ULUSLARARASI PROJELER

1. Mutual Project With Francius Institute İn Hanover/ V Framwork Program/- Dept.K
2. Robair Project /V Fraqmework Program/-Dept. Physics And Etm
3. Compris Project /V Framework Project/- Assoc.Prof. Dragantchev
4. Saferelnet Project- Nas Thematic Network /V Framework Project/-Dept. Knt
5. Mutual Project With Technical University Of Russe Regarding Socrates/Erasmus Program- Dept. Knt
6. Tn Cet Project Regarding Socrates/Erasmus Program- Dept. Knt
7. Two Scientific Projects With Industrial Services Corporation- Dept. K
8. Isolde Project- Socrates/Minerva Program- Cno
9. Innostart Project- Leonardo Da Vinci Program- Cno
10. A Project, Financed By The Technology Center Of Aindhoven, The Netherlands- Dept. Tie
11. A Mutual Project With Vareze University, Italy- Dept. Mathematics
12. Soltraen Project Regarding Altener Program- Dept. Etet
13. "Integration, Flexibility And Intelligence Of Advanced Computer Aided Systems And Technologies" Project Regarding Ceepus Program- Assoc.Prof. D.Georgiev
14. Grant Nt 031891/2000 Project- Dept. Im
15. A Mutual Project With Budapest University, Hungary - Dept. Im
16. Tope-Axest Project Regarding Leonardo Da Vinci Program Conducted Together With Nant University, France
17. 82804-Ic-3-Bg Project Regarding Socrates/Erasmus Program For Students` And Lecturers` Mobility And Credit Transfer İntroduced To The Technical University Of Varna
18. Seven Projects Financed By The World Bank With The Help Of Ksouvo Center
19. A Project Regarding Vi Marstruct Framework Program - Dept. K And Knt

ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER

1. University Of Rostock, Germany
2. University Of Aberrtay Dundee, Scotland
3. Middlesex University, London, UK
4. Technical University Of Lisbon (I.S.T.), Portugal
5. University Of Kassel, Germany
6. University Of Applied Sciences, Ravensburg - Weinagarten, Germany
7. Central Ostrobothnia Polytechnic, Finland
8. University Of Technology, Business And Design- Wismar, Germany
9. University Of Patras, Greece
10. University Of Ghent, Belgium
11. University Of Applied Sciences, Berlin, Germany
12. Otto-Von-Guericke University, Magdeburg, Germany
13. Universidade Do Algarve, Faro, Portugal
14. Universite D`Artois, Arra, France
15. University Of Barcelona, Spain
16. Technological Educational Institute Of Thessaloniki, Greece
17. University Of Hanover, Germany
18. Technical University, Moldova
19. Odessa State Academy Of Technologies, Ukraine
20. State University Of Harkov, Ukraine
21. Donabe State Academy For Machines, Ukraine
22. Moscow State Institute For Metals, Russia
23. Kocaeli University, Turkey
24. Sakarya University,Turkey

ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER

Varna Teknik Üniversitesi Türkiye'deki Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ile İzmit Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ve Yalova Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ile sıcak ilişkilerde bulunmaktadır.

Bu üniversite ve meslek yüksek okulları ile yapılan ve bunların dışındaki üniversitelerle yapılması planlanan anlaşmalar doğrultusunda öğrenim planlarının kredilerinin ve diplomalarının tanınması öğrenci değişimleri ve 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olanların üniversitemize devam etmeleri mümkündür.

YÖK ve Varna Teknik Üniversitesi Ilişkisi

Varna Teknik Üniversitesi YÖK tarafından tanınan bir üniversitedir. Üniversitenin bölümlerden mezun olanların diploma denklik işlemlerinde bir problem yaşanmamaktadır.

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları, sınavsız lisans bölümlerimize dikey geçiş hakkına sahiptir. Askerlik tecil işlemleri yapılmakta ve YÖK tarafından mezuniyetinde diplomaları tanınmaktadır.

KAMPÜS YAŞAMI

Kampus Hakkında

189.000 m2 lik yeşil alana sahip olan Varna Teknik Üniversitesi kampüsünde :

* 11 fakülte binası
* 1 rektörlük binası
* yemekhanesi
* spor salonları
* kütüphaneleri

* laboratuvarları

* öğrenci cafeteryaları

* internet cafeleri
* sağlık hizmet binası bulunmaktadır.

Kampüs içinde Türk lokantasında öğrenciler istedikleri yemeği uygun fiyata yeme imkanına sahiptir

YURT BİNALARIMIZ (B-13 ve B-15)

Varna Teknik Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan öğrencilerin yürüyerek ulaştıkları yurt binalarımız apart odalardan oluşmaktadır.

Her odada televizyon,mini buzdolabı,klima,wc,banyo

bulunmaktadır.

Yurtlarımızın alt katlarında bulunan kafeteryalarımızda dinlenebilir ve arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebilirsiniz.

B-13 Yurt binamızın en üst katında bulunan restaurant-cafe'yi akşamları ve hafta sonları kullanabilirsiniz.

BAŞVURU

Kimler Başvurabilir ;

1-Lise mezunları
2-Meslek yüksek okulu mezunu öğrenciler (Okumuş oldukları ve denk düşen derslerden muaf tutulurlar, bölümlere göre 2. yada 3.sınıftan başlayabilirler)
3-Lisans eğitimi veren 4 yıllık yüksek okullardan/fakülte mezunları


Nasıl Başvurabilirim ;

1-Yukarıdaki Başvuru Şartlarına sahip adaylar dilerlerse önceden buradaki önkayıt formunu doldurarak veya telefon ile randevu alarak şahsen başvuracaklardır. Beraberlerinde "Not durumunu gösteren transkript belgesi"ni getirmeleri zorunludur.

2- Ön Görüşme sonrasında kayıtları kabul edilebilecek öğrenciler mülakata alınırlar. Mülakat sonrasında kesin kayıt için eğitim danışmanlarının yönlendirmeleri ile gerekli evraklarını hazırlayan öğrenciler; evraklarını tamamlayıp, okul harcının ilk taksidinin yattığına dair dekontlarını ulaştırdıklarında kesin kayıtları tamamlanmış olur.

İNGİLİZCE OKUMANIN AVANTAJLARI

 

Varna Teknik üniversitesinde eğitim gören öğrenciler bölümler ve üniversiteler arası geçiş yapabilme imkanına sahiptir.

Varna Teknik üniversitesinde  eğitim gören öğrenciler 1.sınıfın yazından itibaren Amerika ve İngiltere’de yazın work&travel programları çerçevesinde çalışarak hem para kazanıp hem de yabancı dillerini geliştirebilme imkanına sahiptir.Öğrenciler bu imkandan her yaz faydalanabilmektedir.Balkan University Group’un güvencesinde ve garantörlüğünde Sofyadaki Amerika-İngiltere Büyükelçiliklerinden vize alınmaktadır.Buradaki en önemli şartlardan biri öğrencinin İngilizce bilgi ve düzeyidir.

Varna teknik üniversitesinde   okuyan öğrenciler İngilizce eğitim görmelerinden dolayı 3.sınıftan itibaren AB Ulusal Programlar çerçevesinde öğrenci değişim programlarına (Erasmus-Leonarda Vinci gibi) 1-3 sömestr arasında katılabilmekte; diğer üniversitelerde okuyup çifte diploma alabilmektedir.Diğer ülkelerdeki üniversitelere yatay geçiş yapma hakkına da sahiptir.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler mezuniyet tezlerini diğer AB Ülkesi üniversitelerde yapabilmektedir.

Üniversiteyi bitiren öğrenciler diğer Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde yüksek lisans (master) programlarına katılabilmektedir.

Mezun olan öğrencilere AB diplomasının yanında ek olarak verilen Europass diploması; öğrencinin diğer Avrupa ülkelerinde işveren ve eğitim kurumları tarafından üniversite diplomasının ve gördüğü ders içeriklerinin kolay ve daha açık anlaşılmasına imkan sağlayan ek belgedir.

Balkan üniversitesi ile çalıştığımız  Varna Teknik Üniversitesi İngilizce Bölümleri

Varna Teknik Üniversitesi’nde Endüstri-İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Uluslararası Sosyal İlişkiler, Güverte (Uzak yol Güverte Zabiti), Gemi Makinaları Mühendisliği ve Gemi İnşa Mühendislikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Varna Teknik Üniversitesi bünyesinde; Otomasyon Mühendisliği ile Endüstriyel Tasarım bölümleri yeni öğretim döneminde açılacaktır

Öğrencilerimiz kayıt oldukları üniversitelerin kampuslarında bulunan yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi ders çalışma ve dinlenme aktivitelerini okul merkezinden uzaklaşmadan yerine getirebilmektedir. Yurt binalarında ve okulların çevresinde bulunan kafeteryalarda öğrencilerimiz bütçelerine uygun bir şekilde beslenmelerini temin edebilirler.

BÖLÜMLER 

1-Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi Mühendisliği
2-Elektronik Mühendisliği
3-Gemi İnşaat ve Deniz Tekniği Mühendisliği
4-Gemi Makineleri Mühendisliği
5-Uzak Yol Gemi Kaptanlığı
6-Endüstri / İşletme Mühendisliği
7-Avrupa Birliği Uluslararası Sosyal İlişkiler ( Sosyal Management )

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında açılacak olan bölümler

1-Gemi Elektrik Mühendisliğisi
2-Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği
3-Bilişim Teknolojileri Mühendisliği

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Hazırlık Sınıfı     1 Yıl      Örgün Öğretim        3500 Euro
Lisans                4 Yıl      Örgün Öğretim        3500 Euro
Yüksek Lisans 1.5 Yıl   Örgün Öğretim        3700 Euro
Doktora               3 Yıl     Örgün Öğretim         4000 Euro 

*Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığına sahip kişiler İngilizce öğretimde 1000 Euro burs hakkına sahiptirler.

M.Y.O. MEZUNLARINA MÜJDE

Bulgaristan cumhuriyeti yüksek okullara öğrenci kabul etme kanununun

Madde 11. Paragraf 2 ve 3. Madde 15 paragraf 1 ile,

Üniversiteler ile ilgili avrupa birliği sözleşmesi’nin 165 numaralı kararına dayanarak,

Varna teknik üniversitesi’nin 2012 – 2013 öğrenim yılı meslek yüksek okulu mezunlarının kabulu ile ilgili uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır :

Türkiye'de assoc. Degree – short term (meslek yüksek okulları – ön lisans) kademesini alanlar ects sistemine göre türkiye diploması ve kredisine göre  ingilizce ya da bulgarca seviye tespit sınavından sonra 3 sınıfa kayıt olacaklardır.

İngilizce bölümler:

1.     Gemi inşa ve deniz teknolojileri

2.     Güverte

3.     Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri

4.     Elektronik

5.     İşletme

6.     Sosyal yönetim

7.     Otomasyon

8.     İletişim tekniği ve teknolojileri 

Bulgarca bölümler:

1.     Makina inşaa tekniği ve teknolojileri

2.     Kimya makina inşaatı

3.     Makina inşaatında bilgisayarlı teknolojiler

4.     Elektroteknik

5.     Elektrik

6.     Elektro tedarik

7.     Heat ekipmanları

8.     Ulaşım araçları tekniği ve teknolojisi

9.     Filo ve liman

10.   Gemi makinaları ve mekanizmaları

11.   Deniz ve çevre korumacılığı tekniği ve teknolojisi

12.   Tasarım mühendisliği

13.   Tarım 

İngilizce bilmeyenler, iki dönem ingilizce-bulgarca eğitim aldıktan sonra ve ingilizce-bulgarca sınavını ve matematik ve fizik derslerini başarı ile geçtıkten, sonra diploması ve kredisıne göre 3. Sınıfa kaydı yapılacaktır.

 

VARNA TEKNIK ÜNİVERSİTESİ KAYIT EVRAKLARI

 www.balkanuniversitesi.com/index.php/kayitevrak.html

DERS İÇERİKLERİ

www.balkanuniversitesi.com/index.php/ders-cerikleri.html

BULGARİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ

balkanuniversitesi.com/index.php/kayitevrak/bulgaristanuniversiteogrencilikislemleri.html

DENKLİK BELGESİ ÖRNEKLERİ

balkanuniversitesi.com/index.php/yokdenklik/denlikbelgesi.html

DENİZCİLİK SERTİFİKASI

balkanuniversitesi.com/index.php/avantaj/denizciliksertifikasi.html

 


 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE