Gürcistan Üniversite EğitimiGürcistan Üniversite Eğitimi

Tiflis Devlet KonservatuarıTiflis Devlet Konservatuarı

Devlet Konservatuarı V. Saradjishvili Tiflis Devlet Konservatuarı, Gürcistan’daki ilk yükseköğretim enstitülerinden biridir. Yıllarca da tüm Kafkasya’daki tek Avrupa tarzı Yüksek Müzik Okulu olarak kaldı. Gürcistan müzik tarihinde 1 Mayıs 1917 tarihi, Tiflis Konservatuarı’nın doğum günü olarak geçmektedir.

1924 yılındaysa Devlet Konservatuarı statüsü almıştır.

1947’den bu yana, ünlü Gürcistanlı şarkıcı Vano Saradjishvili’nin adını taşımaktadır.

Mimari bir yapı olarak, Gürcistan kültürel mirasının anıtları listesine dâhil edilmiştir.

Konservatuar için fon sağlama etkinliği, 1981 yılında Anton Rubinstein tarafından verilen bir hayır konseriyle başladı.

Stepane kardeşler, Levan ve Jacob Zubalashvili gibi Gürcistan kültür hamilerinin yaptığı bağışlarla birlikte toplanan parayla, A. Shimkevich tarafından tasarlan Konservatuar binası 1917 yılında tamamlandı.

Bir yüzyıl önce olduğu gibi bugün de hamilerin, iş gruplarının ve arkadaşların rolü oldukça önemlidir. Bu türden desteğin mükemmel örnekleri arasında, modern standartlara göre yeniden yapılandırılan konservatuarın konser salonları (Büyük Salon, 500 koltuk), Resital Salonu (200 koltuk); Lonca Odası (80 koltuk), antreler, modern tekniklerle donanmış ses kütüphanesi ve kayıt stüdyoları vardır.

Konservatuar, kütüphanesiyle ve Gürcistan müzik kültürünün hatıralarını koruyan, Gürcistan’daki müzik eğitiminin gelişimini ve konservatuarın tarihini belgeleyen müzesiyle gurur duymaktadır.

Bugün konservatuarın öğretmen kadrosu içinde yaklaşık 200 profesör vardır.

Bunlar arasında 70 profesör, 60’dan fazla doçent doktor ve 40 yardımcı doçent vardır.

Çeşitli pedagojik etkinlikler, profesyonel sanat gösterileri ve bilimsel etkinlikler yürütmektedirler. Konserler verirler, master sınıfları, seminerler, dersler yürütürler ve hem Gürcistan’daki hem de yurtdışındaki uluslararası konferanslarda ve sempozyumlarda yer alırlar.

Tiflis Devlet Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana, Gürcistan’daki önemli kültürel ve eğitimsel merkezlerden biri haline gelmiştir. Konservatuarın duvarları içerisinde, müzik konserleri ve konservatuarın opera stüdyosundaki öğrenci opera performansları gibi oldukça dikkat çeken kültürel etkinlikler gerçekleşmektedir.

Bugün Tiflis Devlet Konservatuarı, geniş çaplı uluslararası bağlantılara sahiptir.

2000 yılından bu yana, yarışmalar, ünlü müzisyenler tarafından yürütülen yıllık “Yaz Dönemi Gösteri Seminerleri” ve master sınıfları, düzenli etkinlikler haline gelmiştir.

Şu anda 400’e yakın öğrenci bulunmaktadır. Konservatuarın konser yaşamında ve bilimsel yaşamında aktif bir şekilde yer alırlar, uluslararası yarışmalara ve konferanslara düzenli olarak katılırlar.

Prestijli ve zorlu uluslararası yarışmalarda ödül kazanan kişilerin listesi oldukça etkileyicidir.

1995’ten bu yana Devlet Konservatuarı, iki Adımlı Avrupa Tarzı Eğitimsel Çalışma Sistemi’ni benimsemişti.

2006 yılından bu yana Tiflis Devlet Konservatuarı, AEC’in (Avrupa Konservatuarlar Birliği) üyesi haline gelmiştir. 2005’ten sonra transfer ve kredi sistemine sahip Bologna sürecine katılmıştır.

Müzik alanındaki yüzyıllara yayılan zengin gelenekler konservatuarda korunmakla kalmamış, aynı zamanda 21. Yüzyılın akademik ve modern standartlarını karşılamak için de devamlı gelişmeler yapılmıştır.

Piyano Majör

Eşlik Etme Becerileri

Genel Piyano

Oda Topluluğu

Üflemeli ve Vurmalı Orkestra

Tek Kişilik Şarkı Performansı

Opera Tiyatrosu

Koro İdare Etme


MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE