Makedonya Üniversite EğitimiMakedonya Üniversite Eğitimi

St.Kliment Ohridski ÜniversitesiSt.Kliment Ohridski Üniversitesi

Makedonya’nın ikinci büyük devlet üniversitesi olan St.Kliment Ohridski Üniversitesi UKLO kısaltması ile bilinir. Ana binası Güney batı Makedonya’da bulunan tarihi Bitola MANASTIR şehrinde olup, bölgedeki yüksek eğitim alanındaki en önemli kurumlardan bir tanesidir.
İş gücü piyasasına uyumlu profilleri yetiştirmek değişik bilimsel disiplinlere atıfta bulunmak amacı ile heterojen bir eğitim sunan üniversite çeşitli şehirlerdeki . 10 fakülte, 11 meslek yüksek okulu ile. 51'den fazla lisans çalışma programları ve 41 lisans üstü eğitim programı ile yüksek eğitim birimine hizmet vermektedir.
Ayrıca ; kütüphanesi, öğrenci yurdu mevcut olan üniversiteye, 3 enstitü de bilimsel hizmet vermeye devam etmektedir.
Bitola St.Kliment Ohridski çalışma programları ile ülkemizdeki diğer üniversitelere göre daha önemli bir rol oynar. Üniversite, yüksek eğitim ve bilimsel birim olarak Manastır, Pirlepe, Ohri, Üsküp, Kichevo, Köprülü gibi dağınık birçok şehirde fakülteleri bulunmaktadır:
Üniversitenin misyon ve vizyonunda belirlenen gençler yetiştirmek için özverili çalışmalar yapılmaktadır.,.
Bitola St.Kliment Ohridski üniversitesi sürekli olarak her yıl yaklaşık 3000 yeni öğrenci çeker, son yıllarda öğrencilerin toplam sayısı yaklaşık 13.000 cıvarındadır.
Bu yüksek eğitim kurumu, akademik ve bilim dünyasında önemli bir rol oynadığı gerçektir.
UKLO üniversite politika ve strateji çalışan ,çağdaş, esnek çalışma programları, şeffaf bir organizasyon yapısı (organizasyon şeması), dinamik insan kaynakları yönetimi, sosyal bütünleşme, üniversitenin işleyişi ile Üniversitesi kalite kültürü ve iş sektörü, yeni girişimleri desteklemek için uluslararası ilişkiler ve uygulama arasında güçlü ilişkilerin oluşturulması amacı ile aktif bir politika uygulamaktadır.(UKLO kalite).
St.Kliment Ohridski-Bitola Üniversitesi, yüksek öğretimde eğitim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) dayanan kurallara göre akademik ve profesyonel eğitim programları düzenlemektedir.. Akademik çalışmalar öğrencilere, bilimsel ve mesleki bilgi gelişimi ve kullanımı, iş dünyası, kamu sektörü ve toplumun bilimsel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek için olanak sağlar. Profesyonel çalışmalar çalışma sürecine girmek için gerekli beceri ve bilgi ile öğrencilere en iyi şekilde verilmektedir.
Amerika Ohiao Franklin Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereği hızlı link sistemi kullanılarak akademik takvim programları ile ilgili MBA çalışmaları yapılmaktadır.

Fakülteler:

· Prilep Ekonomi Fakültesi

· Bitola Teknik Bilimler Fakültesi

· Bitola Teknik Bilimler Eğitimi

· Eğitim Fakultesi

· Turizm ve İkram Fakültesi

· Güvenlik Fakültesi

· Yönetim ve Yönetim Bilgileri Fakültesi

· Hukuk Fakültesi

· Teknik ve Teknoloji Fakültesi

· Tıp Fakültesi 
 

St. KLİMENT OHRİDSKİ ÜNİVERSİTESİ; ¨  

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, ® 1000 €

Diğer Bölümler Yıllık ® 1000 €

 

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE