Bulgaristan Üniversite EğitimiBulgaristan Üniversite Eğitimi

Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi ÜniversitesiSofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi

 

SOFYA YÜKSEK İNŞAAT MİMARLIK VE JEODEZİ ÜNİVERSİTESİ 

1942 yılında Yüksek Teknik Okul'u  olarak kurulan üniversite, 1945'te yılında Devlet Politeknik Okulu, 1953'te İnşaat Mühendislik Enstitüsü, 1963'de  Yüksek İnşaat Mühendislik Enstitüsü, 1977'de   Yüksek Mimarlık ve İnşaat  Enstitüsü, 1990'dan itibaren ise  Mimarlık ve İnşaat  Üniversitesi ismi altıda eğitim veriyor. 

Öğretim görevlisi 190. Sofya’nın merkezinde bulunan 7 binasında, 90 eğitim salonu, 36 laboratuar, 3 spor salonu ve 2675 kişilik öğrenci yurduyla hizmetinizdedir. Açıldığından beri üniversitede 5 bin 500 mimar, 25 bin mühendis yüksek öğretimini bitirmiş bulunmaktadır. 
 

AB programlarına katılımları: 
 
Mimarlık ve İnşaat  Üniversitesi'nin  Sokrat, Leonardo Da Vinci ve Besinci Bilim Araştırmaları gibi AB programlarının yani sıra AESOP, CIB, EAAE, EAIE, ESDEP, IABSE,  IATUL, ICOMOS, IFLA, ISSMGE  uluslararası kuruluşların üyesi. Mimarlık ve İnşaat  Üniversitesi  Atina, Bordo, Viena, Göteborg, Drezden, Karlsrue, Londra, Moskova, Nant, Olstin, Ren, Ruan, Tsyurih ve Sıtutgart üniversiteleriyle ikili dayanışma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyor. 
 
Bölümler:  
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği (ingilizce) 

 

Harita Mühendisliği

Şehir Planlama 
   

Bina İnşaatı  

Şehir Yapılanması  

Konut Binaları  

Sanayi ve Tarım Binaları  

İç Dizayn ve Dizayn Mimarisi  

Tarih ve Teori Mimarisi  

Resimlik ve Model 

Bina ve Donatım İnşaatı  

Metal, Ağaç ve Plastik Konstrüksiyon  

Ağır Konstrüksiyon

Mekanik İnşaat  

İnşaat Materyalleri ve İzolasyonu 

İnşaat Teknolojisi ve Mekanizasyon  

İnşaat Organizasyonu ve Ekonomisi  

İnşaat İsçiliği Otomatizasyonu  

Su Tedariki ve Kanalizasyon  

Hidromelorasyon İnşaatı  

Hidroteknik İnşaat  

Su Tedariki, Kanalizasyon ve su Arıtması  

Hidromelorasyonlar  

Teknik Mekanik 

Fizik 

Yol İnşaatı

Geoteknik  

Demir Yolu  

Yollar  

Tesisat Taşımacılığı 

Matematik  

Kamu Bilimleri  

Jeodezi (Yüksek Lisanslı eğitim) 

Jeodezi

Jeodezi ve Jeoenformasyon 

Ziraat Teşkilatı ve Tarım Gelişimi  

Jeodezi Kullanımı  

Fotigrametri ve Kartografi  

Diskreptiv Geometri ve Teknik Çizim  

Beden Eğitimi ve Spor  

Hazırlık: 2500 Euro (Bulgarca) 

Lisans: 3200 Euro (Bulgarca) 
 

Hazırlık: 3100 Euro (İngilizce)
 
Lisans: 3800 Euro (İngilizce) 
 
Bütün mühendislik bölümlerinde öğretim süresi 6 yıldır - 9 sömestri eğitim ve 1 sömestri diploma çalışması. Mimarlık eğitim süreci 5,5 yıldır - 10 sömestri eğitim ve 1 sömestri diploma çalışması. Üniversitenin bugünkü amacı, Avrupa standartlarına göre, her ülkeden gelen öğrencilere uygun bir eğitim vermek. Yüksek teknik bilgi almanın yanısıra, bütün dünyadan öğrenci, eğitim görevlisi ve araştırmacıların ortak çalışma yürüttükleri bir merkezdir.

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE