Bulgaristan Üniversite EğitimiBulgaristan Üniversite Eğitimi

Sofya Kliment Ohridski ÜniversitesiSofya Kliment Ohridski Üniversitesi

Bulgaristan’ın en köklü üniversitelerinden biri olan Sofya Kliment Ohridski Üniversitesinin kurulusu günümüzden 110 yıl öncesine dayanmaktadır. Diplomasi Avrupa ülkelerinde tanınan okulda 83 ayrı dalda eğitim verilmektedir. Yedi farklı fakülte kampusundan oluşan üniversitede eğitim kalitesi en üst düzeydedir. Ayrıca çeşitli kültürel, sanatsal, sportif aktivite olanakları ve öğrenci kulüpleri okulun öğrencilere sunmuş olduğu imkanlardandır.


Üniversitenin yurtları


Okulun yurt blokları okul binasına araçla 10 dakika mesafededir. Yurt odaları iki kişiliktir. Yurt binasında kantin, çamaşırhane bulunmaktadır. Yurt binasının hemen karsısında Sky City alışveriş merkezi bulunmaktadır.


Fakülteleri


1.Tarih Fakültesi

1. Tarih Bilimleri

2. Arkeoloji Bilimleri

3. Etnoloji Bilimleri

4. Arşiv Bilimleri ve Büro Tekniği

5. Geçmiş ve Günümüz Güneydoğu Avrupa Bilimleri


2. Slav Filolojisi Fakültesi

1. Bulgar Filolojisi

2. Slav Filolojisi

3. Rus Filolojisi

4. Balkan Filolojisi


3.Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi

1. Klasik Filoloji

2. Yeni Yunan Filolojisi

3. Macar Filolojisi

4. Fransız Filolojisi

5. İtalyan Filolojisi

6. Romen Filolojisi

7. Alman Filolojisi

8. İskandinav Dili ve Edebiyatı

9. Arap Dili ve Edebiyatı

10.Türk Dili ve Edebiyatı

11.Çin Dili ve Edebiyatı

12.Kore Dili ve Edebiyatı

13.Japon Dili ve Edebiyatı

14.Hint Dili ve Edebiyatı

15.Iran Dili ve Edebiyatı

16.Ermeni Filolojisi

17.İngiliz Filolojisi

18.İspanyol Filolojisi

19.Portekiz Filolojisi


4.Felsefe Fakültesi

1. Felsefe

2. Psikoloji

3. Sosyoloji

4. Palitoloji - Politika Bilimleri

5. Kültüroloji Bilimi

6. Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri

7. Kamu Yönetimi

8. Avrupa Ülkeleri İlişkileri (İngilizce )


5. Hukuk Fakültesi

1. Hukuk

2. Uluslar Arası İlişkiler


6. Pedagoji Fakültesi

1. Pedagoji

2. Sosyal Faaliyetler ve Etkinlik Bilimleri

7. Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi

1. Okul Öncesi Pedagoji ve Yabancı Dil

2. Özel Pedagoji

3. Toplumsal Pedagoji

4. Tasvir Sanatı Betimleme

5. Müzik

6. Logopedi

7. Okul Öncesi Pedagojisi

8. Okul Öncesi Pedagojisi ve Yabancı Dil

9. Pedagoji ve Kitlesel Sanat Komünikasyonu

10.Tip Rehabilitasyon ve Ergoterapi


8. İlahiyat Fakültesi

1. Teoloji


9. Basın ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi

1. Gazetecilik ve Basın

2. Kamu İlişkileri

3. Kitap Yayıncılığı


10. İktisat Fakültesi

1. Ekonomi

2. İktisat Yönetimi


11. Matematik ve Enformasyon Danışma Fakültesi

1. Matematik

2. Uygulamalı Matematik

3. Matematik ve Enformasyon

4. İstatistik

5. Enformasyon

6. Bilgisayar Bilimleri

7. Yazılım Mühendisliği

8. Haberleşme ve Enformasyon Sistemleri


12. Fizik Fakültesi

1. Fizik

2. Fizik Mühendisliği

3. Nükleer Tekniği ve Nükleer Enerji

4. Astrofizik, Astroloji, Meteoroloji ve Geofizik


13. Kimya Fakültesi

1. Kimya

2. Ekokimya

3. Bilgisayarlı Kimya

4. Nükleer Kimya

5. Kimya ve Fizik

6. Kimya ve Enformasyon


14. Biyoloji Fakültesi

1. Biyoloji Bilimleri

2. Molekülsel Biyoloji

3. Bioteknolojileri

4. Ekoloji ve Çevre Bilimleri

5. Biyoloji ve Kimya Bilimleri

6. Coğrafya ve Biyoloji

7. Biomanager ve Direnç Gelişimi


15. Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya Fakültesi

1. Jeoloji Bilimleri

2. Coğrafya

3. Turizm

4. Bölgesel Gelişim ve Politika


16. Tip Fakültesi

1. Biyoloji, Genetik Tip ve Mikrobiyoloji

2. Fizik, Biyofizik ve Röntgenoloji

3. Kimya ve Biyokimya

4. Anatomi ve Histoloji

5. Fizyoloji ve Klinik Fizyoloji

6. Patoloji ve Adli Tip

7. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

8. İç Hastalıkları

9. Pediatri

10. Nevroloji, Psikiyatri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

11. Cerrahi Hastalıklar

12. Kadın Doğum ve Jinekoloji

13. Tip ve Toplumsal Sağlık

14. Epidemoloji, Salgın Hastalıklar Enfeksiyon ve Deri Hastalıkları

 

Bulgarca Hazırlık Yıllık Ücreti: 3300 Euro (Bulgarca)

Lisans eğitim Yıllık Ücreti: 3300 Euro (Bulgarca)

Tip Fakültesi Yıllık ücreti: 4628 Euro (Bulgarca)

Eczacılık Fakültesi Yıllık Ücreti . 4560 Euro ( Bulgarca )

Avrupa Ülkeleri İlişkileri: 3850 Euro (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri Matematik: 3850 Euro (Bulgarca)

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE