Bulgaristan Üniversite EğitimiBulgaristan Üniversite Eğitimi

Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji ÜniversitesiSofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi

 

1.ÜNİVERSİTENİN MİSYONU:

 

Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi çok önemli bir öğretim ve bilimsel araştırmalar merkezidir. Yüksek okul olarak esas misyonu türlü kimya teknolojilerinin metalürji ve otomatizasyonunun geliştirilmesi için temelli araştırmalar yapabilecek yeni buluşları pratikte uygulayabilecek mühendisler teknologlar yetiştirmektedir. Aslında bu üniversite Bulgaristan’da hem metalürjiye hem çeşitli ilaçlar, kozmetik ve biyolojik ürünler tekstil, deri ve poligrafi kollarına kadrolar hazırlayan tek yüksek okuldur.
Öğretim programı üstün hedefler içermektedir:

2.ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ: 

 


Bulgaristan’da Kimya Teknolojileri üzerine öğretime 1945 yılında, o zamanki yüksek devlet politeknik okulunda makine yapımı fakültesinin açılmasıyla başlanmıştır. Sonra 10.06.1953 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı’nın bir kararı ile politeknik okul 4 ayrı yüksek okula ayrılmıştır. Bu okullardan birine Kimya Teknolojileri Enstitüsü adi verilmiştir. Enstitü biri Kimya Mühendisliği, diğeri de Metalürji Fakültesi olmak üzere iki fakülte ve 11 ihtisas üzerine öğretime başlanmıştır.  

50 yıldan fazla bir süredir ülkemizde Kimya ve Metalürjiye çok sayıda bilgili ve becerili uzmanlar, mühendisler hazırlamaktadır.
Bu kadrolarsa bir hayli Avrupa ülkesinde ve Dünyada büyük rağbet görmektedir. Üniversitenin öğretim sistemi Avrupa ve Dünyadaki öncü üniversitelerin öğretim sistemleri gibidir. Öğretim projeleri ve pratik çalışmalar, çok yönlü plan ve programlarla yürütülür. Yüksek öğretime dair Bologna deklarasyonu istemlerine uygundur. Üniversitede öğretim kalitesine büyük önem verilmektedir. Öğretimin enternasyonalleştirilmesi ve verilen diplomanın geniş geçerlilik kazanması amacıyla Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde tedrisata geçilmiştir.   

 

3.İHTİSASLAR VE ÖĞRENİM – KALİFİYE DERECELERİ   

Üniversitenin 3 fakültesi ve 3 departmanı vardır:   

 

Kimya Teknolojileri Fakültesi 

 


Çeşitli sistem mühendislikleri ve Kimya Mühendisliği Fakültesi 
 


Metalürji ve Materyal (Malzeme) Bilimleri Fakültesi

 


Kimya Bilimleri departmanı 


Fizik, Matematik ve Teknik Bilimler departmanı 


İnsan Bilimleri departmanı 


Üniversitede idare islerinin düzgün ve kolay yürütülmesini, öğretim projelerinde yeni özellikli metodik yöntemler uygulanmasını sağlayan başka yardımcı, şubeler ve merkezler açılmıştır. Yabancı öğrenciler ve Yabancı Dil öğretim Dekanlığı Diploma sonrası ek ve açık öğretim Dekanlığı Lisans eğitiminde Organik Kimya Teknolojileri, İnorganik Kimya Teknolojileri, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği, Metalürji, Materyaller Bilgisi, Otomatik ve İletişim Teknolojileri, Bioteknolojiler, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ihtisasları öğretilir.

Üniversitede ayrıca Master ve Doktora programları uygulanır. Organik ve İnorganik Sentez Teknolojisi, çeşitli Yakıtlar, Polimerler Mühendisliği, Tekstil ve Deri Teknolojileri, Selüloz Kâgit ve Poligrafi, Elektro Kimyasal Ürünler Üretimi ve Korozyonunu önleme, Otomatizasyon ve Kaliteyi İyileştirme, Ekoloji, Çevreyi Dengeleme ve Geliştirme, Silikatlar ve Silikatik Ürünler Teknolojisi, Siyah ve Siyah renkli Metalürji alanlarına profesyonel uzmanlar hazırlanır.

Bilimsel araştırma sektörü ülkemizde; Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok yüksek okul ve üniversitenin Kimya ve Metalürji alanlarında bilimsel araştırma enstitüleri ile sıkı işbirliği içindedir. COPERNICUS, COST, V, VI gibi uluslar arası programlar uygulanmaktadır.
 
4.ÜNİVERSİTENİN BİNA VE SOSYAL ALANLARI: 

Üniversitenin toplam sahaları 11.142 m2 olan 6 binadan oluşmaktadır. Tüm ders salonları, laboratuarları, kabin ve idare odaları modern donatıma sahiptir. Sadece öğrencilere ait 24 bilgisayar salonu çalışmaktadır. Üniversitenin ayrıca kendi bünyesinde faaliyet gösteren matbaası mevcuttur. Gerekli tedrisat kitapları ve başka yardımcı materyaller burada basılmaktadır. Kapalı jimnastik salonu, fitness salonu, futbol sahası ve 4 tenis kortu bulunan spor tesisi vardır. Çağdaş yasam istemlerine uygun çok sayıda öğrenci yurdunda üniversite adına 1500 ten fazla yatak ayrılmıştır. Yurt tercih eden öğrenciler bu yurtlara yerleştirilir. Evli olan öğrenciler ailece bu yurtlarda yasayabilir. Öğrenci yurtları merkezi ısıtma sistemi ile ısınmaktadır. Tüm oda ve dairelerde tuvalet ve banyo mevcuttur. Oda kiraları 50 – 80 Euro arası değişmektedir. Yurtlar Sofya’nın üniversiteler kenti olarak bilinen semttedir. Burada her türlü market, eczaneler, kafeteryalar, kapalı ve açık spor yerleri bulunur.
 
5.ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİK: 
 

Üniversite Avrupa Birliği’nin TEMPUS, SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS programlarına katılmaktadır. Üniversiteler arası öğrenci değişim programı olan ERASMUS ile öğrenciler Avrupa Birliği üyesi tüm ülke üniversitelerinde eğitim görebilmektedirler. Üniversite Avrupa ECTS sistemini uygulamaktadır. Diğer ülke üniversitelerinden gelen öğrenciler Kimya Ve Metalürji Üniversitesinde eğitim alabilmektedirler.
 

DAD adıyla bilinen yüksek öğrenim programı sayesinde üniversite uzun yıllardır Almanya’da ki birçok üniversite ile işbirliği içindedir. Her yıl çok sayıda öğrenci Almanya üniversitelerinde staj görmekte ve diploma tezleri hazırlamaktadır. Uzmanlık diplomasıyla dönen bu öğrenciler yabancı yatırımcıların çalıştırdığı müesseselere tercihle kabul edilir.

 
6.İHTİSASLAR:

İnorganik Kimya Mühendisliği
Organik Kimya Mühendisliği
Malzemeler Bilgisi
Metalürji( İngilizce )
Kimya Mühendisliği ( Bulgarca)
Kimya Mühendisliği ( Fransızca)
Kimya Mühendisliği ( Almanca)
Bioteknolojiler
Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği
Otomatizasyon ve İletişim Teknolojileri
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Kimya Mühendisliği ( Fransızca)

 
7.ÖĞRENİM SÜRELERİ:
 

Lisans öğrenim süresi 4 ders yılıdır. Master programı için lisans öğrenim süresinin tamamlanmasından sonra ilave olarak 14 ay öğrenim görülür. 
 

ÖĞRENİM PROJESİ DİLLERİ    

Üniversitede esas öğretim dili Bulgarcadır. Ancak belirtildiği gibi Endüstriyel Kimya Mühendisliği bölümü eğitim dili Fransızcadır.
 

BULGARCA KURSU    

Öğrenim için yeterli derecede veya hiç Bulgarcası olmayan öğrenci adayları, bir ders yılı Bulgarca hazırlık kursu görürler. Sonraki ders yılında üniversitede normal eğitime geçerler.
 

YURT İMKANLARI
 

Öğrenci yurtlarında konaklama ücreti aylık 70 – 100 € civarındadır, bu ücrete ısınma ve elektrik ücreti dahildir. Telefon ve Internet imkanlarına sahip 2 ve 3 kişilik odalar bulunmaktadır.
 

YASAM GİDERLERİ
 

Aylık ortalama yasam giderleri yurt dahil 250 – 300 Euro civarındadır. 
 

ÖĞRETİM ÜCRETLERİ;
 

Hazırlık Sınıfı Yıllık eğitim Ücreti: 2500 EURO

 

Lisans Eğitimi Yıllık Ücreti: 2400 EURO

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE