Gürcistan Üniversite EğitimiGürcistan Üniversite Eğitimi

Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi

Tiflis Devlet Üniversitesi’ne dayanılarak oluşturulmuştur.

1918 yılında, Gürcü ulusunun önemli isimlerinden Ivane Javakhishvili’nin talimatları doğrultusunda Tiflis Devlet Üniversitesi kurulmuştur.

1930 yılının Temmuz ayında hükümet Tiflis Devlet Üniversitesi’ni kaldırmış ve bunun yerine dört tane bağımsız yükseköğretim enstitüsü oluşturulmuştur. Bunlardan biri, o dönemden 1933 yılına kadar Tiflis’te faaliyet gösteren Devlet Eğitim Enstitüsüydü.

8 Ocak 1933 kararlarına göre, Tiflis Devlet Üniversitesi restore edildi. Bahsedilen Eğitim Enstitüsü Kutaisi’ye taşındı ve aynı yıl içerisinde 13 Şubat’tan itibaren orada faaliyet göstermeye devam etti. 1933-1990 yılları arasında, Aleksandre Tsulukidze Devlet Eğitim Enstitüsü adı altında var oldu. Enstitü şehir merkezinde, daha önceden Real Koleji’nin faaliyet gösterdiği binada yer aldı.

23 Eylül 1973’te Kutaisi N. Muskhelishvili Teknik Okulu’na resmi olarak statü verildi ve açılış seremonisi, 1 Eylül 1974 yılında yapıldı.

Kutaisi’deki yeni enstitünün kuruluşundan önce uzun bir hazırlık dönemi geçmiştir. 1946’da, Gürcistan Teknik Okulu’nun çalışma ve danışma noktası Kutaisi’de açılmış ve bu da 1953 yılında akşam öğretim fakültesine dönüştürülmüştür. 1968 yılında iç departman eklenmiş ve enstitü, Kutaisi Gürcistan Teknik Okulu haline gelmiştir.

1974’te, Kutaisi Fakültesi’nde bir Teknik Okul açılmış, 1977 yılındaysa bu okula akademisyen Niko Muskhelishvili’nin adı verilmiştir.

Yükseköğretim enstitüsünün öncelikli ana dalları şu şekildedir: Aydınlatma, Tekstil ve Gıda Mühendisliği. Açılan ilk departmanlar şunlardı: Felsefe, Yüksek Matematik, Grafik Mühendisliği ve Çizim Geometrisi, Fizik ve Uygulamalı Teknik Matematik. Departmanların sayısı aşamalı bir şekilde arttı ve Elektrik Teknolojisi, Tekstil Endüstrisi, Gıda Teknolojisi ve İktisat Departmanları eklendi. Öğretim ve malzeme-teknik altyapıları ve aydınlatma endüstrisi laboratuarları genişletildi ve geliştirildi. Ulaştırma, makine mühendisliği ve elektrik teknolojisi fakülteleri açıldı.

1990 yılında yükseköğretim enstitüsü, var oluşunun neredeyse altmış yılı sırasında bu enstitü tarafından elde edilen büyük başarıların mantıksal bir sonucu olarak, Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi’ne dönüştü.

21 Eylül 1992’de Kutaisi N. Muskhelishvili Teknik Okulu’na üniversite statüsü verildi ve adı Kutaisi Niko Muskhelishvili Devlet Teknik Üniversitesi oldu.

Gürcistan Hükümeti’nin 23 Şubat 2006 tarihli kararı #39’a ve Kutaisi kamusal tüzel kişi hukukuna göre, Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi ve Kutaisi N. Muskhelishvili Devlet Teknik Üniversitesi birleşip tek bir üniversite haline gelmiştir. Eğitim statüsü üniversite olarak belirlenmiş ve adı Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi olmuştur.

Edebiyat Fakültesi,  

Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi’ndeki en eski fakültelerden biridir.

Edebiyat Fakültesi, çağdaş ve uzun vadeli standartlara uygun bir şekilde öğrencilere, geleneklere dayalı bir şekilde eğitilmelerini sağlayan en iyi koşulları sunmayı yükseköğretim ve araştırma süreçlerinin dengini sağlamayı amaçlamaktadır.

Fakültede, ilgili departmanlar tarafından yönlendirilen çeşitli dil kulüpleri vardır.

Dil kulüpleri, genel dil yeterliliğini artırmanın yanı sıra, öğrencileri ilgili ülkelerin tarihi ve kültürü konusunda bilgilendirmektedir. Fakülte, kendi bilimsel dergisini yayımlamaktadır.

Edebiyat Fakültesi’nde 1992 yılında kurulan Lehçebilim Araştırma Enstitüsü vardır.

Amacı, Gürcü lehçelerini, Gürcü halkbilimini, etnolojisini ve geleneklerini çalışmaktır.

Fakültede 15 profesör, 49 doçent doktor ve 34 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programları:

1. Gürcü Dili ve Edebiyatı

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı

3. Fransız Dili ve Edebiyatı

4. Alman Dili ve Edebiyatı

5. Rus Dili ve Edebiyatı

6. Doğubilimcilik

7. Arkeoloji 

Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi, daha önceki Tarih, Hukuk ve İktisat Fakültelerinin birleşmesinin bir sonucu olarak 2006 yılında kurulmuştur.

Aynı zamanda gazetecilik ve uluslararası ilişkiler uzmanlıklarını da kapsar. Fakülte, bu bölümlerin yanı sıra, Kutaisi Tarih ve Kültür Çalışmaları Araştırma Merkezi’ni ve Uluslararası İlişkiler Eğitim ve Araştırma Merkezi’ni de içerir.

Şu anda Sosyal Bilimler Fakültesi, üniversitedeki en büyük fakültelerden biridir.

Fakültede 11 profesör, 54 doçent doktor ve 13 yardımcı doçent yer almaktadır.

Lisans Programları:

1. Hukuk

2. Uluslararası İlişkiler

3. Tarih

4. Gazetecilik

5. Felsefe

6. İşletme Yönetimi

Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi, üniversitedeki en eski fakültelerden biridir. Eğitim Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 1933’ten bu yana sürmektedir.

Fakültenin amacı, öğrencilere matematik, bilgisayar teknolojileri ve doğal bilimler alanlarındaki tüm çalışma düzeylerinde uygun bilgiler sunmak ve uluslararası standartlara uygun bilimsel vizyona ve sektörel yeterliliğe sahip yüksek motivasyonlu profesyoneller eğitmektir.

Fakültede 13 profesör, 67 doçent doktor ve 4 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programları:

1. Matematik

2. Fizik

3. Bilgisayar Teknolojileri

4. Biyoloji

5. Ekoloji

6. Kimya

7. Coğrafya 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi, Al. Tsulukidze Devlet Eğitim Enstitüsü’yle birlikte, 1933 yılında kurulmuştur. Bu dönemden itibaren bölüm sürekli olarak faaliyet göstermiştir.

Eğitim Fakültesi, yenilikçi yöntemlerin ve eğitim stratejilerinin uygulanması vasıtasıyla yüksek nitelikli profesyonellerin eğitilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Fakültesi’nde 3 profesör, 17 doçent doktor ve 4 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programlar:

İlköğretim 

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi 1995 yılında kurulmuştur. Lisanslı doktorlar, uluslararası standartlara uygun eğitim programları vasıtasıyla eğitilirler. Akademik süreçte nitelikli profesyoneller yer almıştır: 9 profesör, 48 doçent doktor ve 12 yardımcı doçent. Fakültede öğrenci araştırma sektörü vardır. Fakülte akademisyenleri, Almanya’daki, Baltık ülkelerindeki ve Rusya’daki önde gelen tıp okullarıyla ve araştırma enstitüleriyle aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır.

Tıp Fakültesi mezunları, Gürcistan dışında Ukrayna, İsrail ve Rusya’daki çeşitli tıp merkezlerinde işe girmiştir.

Tıp Fakültesi öğrencileri, kuramsal ve pratik sınıf dersleriyle (klinik-öncesi aşama) birlikte, teknolojilerle donanmış çok sektörlü temel kliniklerde pratik eğitim almaktadır.

Bölümler:

1. Tıp

2.Eczacılık

3.Diş Hekimliği 

Teknik Mühendislik Fakültesi

Teknik Mühendislik Fakültesi, 2006 yılında kurulmuştur. Fakülte, yüksek mühendislik eğitimi alanında, Kutaisi N. Muskhelishvili Devlet Teknik Üniversitesi’nin ünlü geleneğini sürdürmektedir.

Fakülte şu anda öğrencileri, lisans, master ve doktora programları sistemi içerisinde, eğitim, araştırma, mühendislik, yönetim ve işletme alanlarındaki etkinlikleri açısından eğitmektedir. Çeşitli teknik mühendislik uzmanlıklarını içermektedir.

Fakültede 13 profesör, 50 doçent doktor ve 9 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programları:

1. Otomobiller ve Otomobil Endüstrisi

2. Nakliyat İdaresi ve Yönetimi

3. Makine İnşa

4. Metalürji

5. Elektrik mühendisliği

6. Sivil mühendislik

7. Nitelik Yönetimi ve Ölçüm Mühendisliği

Teknoloji Mühendisliği Fakültesi

1968 yılında Aydınlatma Endüstrisi Fakültesi, Gürcistan Teknik Okulu’nun bir dalı olarak Kutaisi’de açılmıştır. 1992 yılında üniversite statüsü verilen N. Muskhelishvili Devlet Teknik Okulu’nun 1974’teki kuruluşunun temeli, Aydınlatma Endüstrisi Fakültesiydi.

Şu anda fakültedeki öğretim görevlileri, aydınlatma ve gıda endüstrileri alanlarında eğitim gören öğrencilerle birlikte aktif bir şekilde, Gürcistan’daki geleneksel el işi teknolojileriyle (el yapımı halıların, duvar kilimlerinin ve kilise kıyafetlerinin restorasyonu ve işlenmesi gibi) ilişkili araştırma etkinliklerinin ve pratik etkinliklerin içinde yer almıştır.

Fakültede 10 profesör, 27 doçent doktor ve 8 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programları:

1. Kimya Teknolojisi

2. Aydınlatma Endüstrisi Teknolojisi

3. Tekstil Teknolojisi

4. Gıda Teknolojisi

5. Uygulamalı Tasarım

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE