Kosova Üniversite EğitimiKosova Üniversite Eğitimi

Kosava Priştine üniversitesiKosava Priştine üniversitesi

Priştine Üniversitesi 18 Kasım 1969 tarihinde Kosova Sosyalist Özerk Cumhuriyeti Meclisi tarafından kabul edilmesi Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun ile kurulmuştur. Priştine Üniversitesi kurulması Kosova halkının yanı sıra tüm Arnavut ulusu için tarihi bir olaydı. Priştine Üniversitesi Kurucu Meclisi 13 Şubat 1970 tarihinde düzenlenen ve iki gün sonra, 15 Şubat 1970 tarihinde, Meclis toplantısı yapılmış ve bu tarihte Üniversite Günü ilan edildi. 

Filozofik, Ekonomik Üniversite içinde, Priştine fakültelerinde temel alanlar şunlardır: Felsefe Fakültesi, Mühendislik ve Tıp Fakültesi, Hukuk ve İktisat Fakültesi Şimdi Priştine Üniversitesi 14 akademik fakülteler ve 3 uygulanır bilimleri fakültelerinde olmak üzere 17 fakülte vardır. Ancak, 9 Temmuz 2004 tarihinde Üniversite Statüsü, yürürlüğe girmesiyle birlikte, öğrenciler ve Eğitim ve lise öğretim Fakültesi personelin hak ve sorumluluklar Eğitim Fakültesine nakledildi. 

Priştine Üniversitesi aşağıdaki akademik birimler bulunur: 

1. Tıp Fakültesi

Genel tıp 

Diş hekimliği 

Eczacılık 

Fizyoterapi 

Hemşirelik 

2. Hukuk Fakültesi

Genel Hukuk
 

3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık 

4.Felsefe Fakültesi

Felsefe Bölümü 

Tarih Bölümü 

Siyaset Bilimi Bölümü 

Sosyoloji Bölümü 

Psikoloji Bölümü 

Pedagoji Bölümü

a) Genel Eğitim Yönetmenliği

b) Sosyal Pedagoji Yönetme 

Etnoloji ve Kültürel Antropoloji Bölümü 

5. Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik 

Fizik 

Kimya 

Biyoloji 

Coğrafya 

6. Filoloji Fakültesi

1. İngilizce dil 

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı 

3. İngiliz Dili ve Edebiyatı 

4. Alman Dili ve Edebiyatı 

5. Fransız Dili ve Edebiyatı 

6. Oryantal 

7. Türk Dili ve Edebiyatı 

8. Gazetecilik 

9. Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat 

5. İktisat Fakültesi

Finans, Bankacılık ve Muhasebe 

Yönetim ve Bilişim 

Marketing Pazarlama 

Ekonomi bilimi 

Muhasebe

6. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

1. Bilgisayar Mühendisliği 

2. Telekomünikasyon 

3. Elektronik 

4. Otomasyon 

5. Güç Sistemleri 

6. Endüstriyel Güç 

7. Makina Fakültesi

Üretim ve otomasyon 

Termoteknik 

İnşaat ve tasarım 

Trafik 

8. Sanatları Fakültesi  

Güzel Sanatlar Bölümü 

Müzik Sanat Şube 

Dram Sanatları Bölümü 

9.Ziraat Fakültesi

Veterinerlik 

Agroekonomi 

Hayvancılıkta Biyoteknoloji 

Perimtari 

Bitki koruma 

Fidancılık 

10.Yerbilimleri ve Teknoloji Fakültesi

Madencilik 

Jeoloji 

Malzeme ve Metalurji 

Teknoloji

11.Spor Bilimleri Fakültesi

1. Fizik Beden eğitimi  

2. Spor 

12.Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Programı 

İlköğretim Programı 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı 

Biyoloji-Kimya Programı 

Fizik-Kimya Programı 

Matematik-Enformatik Programı 

Bilgisayar Teknolojisi Programı 

Tarih ve Yurttaşlık Eğitimi Programı 

Coğrafya Programı 

13. Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2. Sanayi Makineleri Bölümü

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE