Arnavutluk Üniversite EğitimiArnavutluk Üniversite Eğitimi

Kosava priştine üniversitesiKosava priştine üniversitesi

Priştine Üniversitesi 18 Kasım 1969 tarihinde Kosova Sosyalist Özerk Cumhuriyeti Meclisi tarafından kabul edilmesi Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun ile kurulmuştur. Priştine Üniversitesi kurulması Kosova halkının yanı sıra tüm Arnavut ulusu için tarihi bir olaydı. Priştine Üniversitesi Kurucu Meclisi 13 Şubat 1970 tarihinde düzenlenen ve iki gün sonra, 15 Şubat 1970 tarihinde, Meclis toplantısı yapılmış ve bu tarihte Üniversite Günü ilan edildi. 

Filozofik, Ekonomik Üniversite içinde, Priştine fakültelerinde temel alanlar şunlardır: Felsefe Fakültesi, Mühendislik ve Tıp Fakültesi, Hukuk ve İktisat Fakültesi Şimdi Priştine Üniversitesi 14 akademik fakülteler ve 3 uygulanır bilimleri fakültelerinde olmak üzere 17 fakülte vardır. Ancak, 9 Temmuz 2004 tarihinde Üniversite Statüsü, yürürlüğe girmesiyle birlikte, öğrenciler ve Eğitim ve lise öğretim Fakültesi personelin hak ve sorumluluklar Eğitim Fakültesine nakledildi. 

Priştine Üniversitesi aşağıdaki akademik birimler bulunur: 

1. Tıp Fakültesi

Genel tıp

Diş hekimliği

Eczacılık

Fizyoterapi

Hemşirelik

2. Hukuk Fakültesi

Genel Hukuk

3. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

4.Felsefe Fakültesi

Felsefe Bölümü

Tarih Bölümü

Siyaset Bilimi Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

Pedagoji Bölümü

a) Genel Eğitim Yönetmenliği

b) Sosyal Pedagoji Yönetme

Etnoloji ve Kültürel Antropoloji Bölümü

5. Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Coğrafya

6. Filoloji Fakültesi

1. İngilizce dil

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı

3. İngiliz Dili ve Edebiyatı

4. Alman Dili ve Edebiyatı

5. Fransız Dili ve Edebiyatı

6. Oryantal

7. Türk Dili ve Edebiyatı

8. Gazetecilik

9. Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat

5. İktisat Fakültesi

Finans, Bankacılık ve Muhasebe

Yönetim ve Bilişim

Marketing Pazarlama

Ekonomi bilimi

Muhasebe

6. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

1. Bilgisayar Mühendisliği

2. Telekomünikasyon

3. Elektronik

4. Otomasyon

5. Güç Sistemleri

6. Endüstriyel Güç

7. Makina Fakültesi

Üretim ve otomasyon

Termoteknik

İnşaat ve tasarım

Trafik

8. Sanatları Fakültesi

Güzel Sanatlar Bölümü

Müzik Sanat Şube

Dram Sanatları Bölümü

9.Ziraat Fakültesi

Veterinerlik

Agroekonomi

Hayvancılıkta Biyoteknoloji

Perimtari

Bitki koruma

Fidancılık

10.Yerbilimleri ve Teknoloji Fakültesi

Madencilik

Jeoloji

Malzeme ve Metalurji

Teknoloji

11.Spor Bilimleri Fakültesi

1. Fizik Beden eğitimi

2. Spor

12.Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Programı

İlköğretim Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı

Biyoloji-Kimya Programı

Fizik-Kimya Programı

Matematik-Enformatik Programı

Bilgisayar Teknolojisi Programı

Tarih ve Yurttaşlık Eğitimi Programı

Coğrafya Programı

13. Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2. Sanayi Makineleri Bölümü

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE