Gürcistan Üniversite EğitimiGürcistan Üniversite Eğitimi

Javakhishvili Tiflis Devlet ÜniversitesiJavakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi

Tiflis Devlet Üniversitesi 1918 yılında, batılı bir eğitimci olan ünlü Gürcü tarihçi Ivane Javakhishvili ile onun bir grup takipçisi tarafından kurulmuştur. O dönemde Kafkasya’daki ilk yükseköğrenim kurumuydu.

Gürcistan eski bir eğitim geleneğine sahiptir ve bunun kanıtı da, dünyaya yayılmış olan eğitim merkezleridir: Kolhis’teki Phazisi Felsefe ve Retorik Okulu; Filistin, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki kültürel aydınlanma merkezleri; Gürcistan’daki Gelati ve Iqalto Akademileri.

Fakat orta çağdaki ve daha sonra da Rusya’ya giriş dönemindeki gergin siyasal ve ekonomik durumdan dolayı, tek bir yükseköğretim kurumu yoktu.

Üniversitenin 26 Ocak 1918 tarihindeki açılışı, Gürcistan Kralı Kurucu David’in anısına atfedilmiştir.

Tiflis Devlet Üniversitesi’nin bahçesinde yer alan ve adını Kral’dan alan bir kilise, 5 Eylül 1995 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 1989’da üniversite kurucusunun adını aldı – Ivane Javakhishvili.

Tiflis Devlet Üniversitesi’nin kurucularından biri ve saygın bir kimyacı olan Petre Melikishvili ilk rektör olarak seçildi.

Başlangıçta üniversitede yalnızca bir fakülte vardı – felsefe fakültesi. 1918 yılının başında, profesör ve okutman kurulunun sayısı 18, üniversitenin öğrenci sayısı 369, serbest dinleyen sayısı ise 89’du.

Tiflis Devlet Üniversitesi, komünist ideolojiye ve sansüre rağmen coşkusunu, ulusal ideallere ve bilimsel merkezlerin oluşturulmasına karşı olan bağlılığını sürdürmüş ve Gürcistan’daki entelektüel kesimin öne çıkan üyelerinin sayısını artırmıştır.

20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Tiflis Devlet Üniversitesi için yeni bir dönem başlamıştır: Hristiyanlıkla birlikte ülkenin tarihsel misyonu – ulusal öz-bilinç hissini ve ruhani ideallere olan ilgiyi geliştirmek - da üniversitenin hedefleri arasında sokulmuştur.

Bugün, eğitim ve öğretim işinde yer alan profesörlerin sayısı yaklaşık 3275’tir ve bunların arasında 55 akademisyen ve ona denk akademi üyesi, 595 profesör ve doktor, 1246 tane de doçent doktor ve aday vardır.

Üniversitenin 8 bölgesel dalında 35 binden fazla öğrenci derece almaya çalışmaktadır.

1994 yılında üniversitenin bilim konseyi “Üniversite Eğitimi Düşünceleri”ni benimsediğinde, modernleşmeye doğru önemli bir adım atıldı.

Bu belge, tek düzeyli (5 yıl) çalışma sistemini iki düzeyli sisteme dönüştüren ve Avrupa eğitim çevresine entegre olacak şekilde geliştiren yeni öğretim yapısını üniversiteye resmi olarak soktu.

Bugün Tiflis Devlet Üniversitesi

Bugün Tiflis Devlet Üniversitesi, Gürcistan yükseköğretiminin arkasındaki bir itici güçtür. İleriye bakan bir üniversite olarak, yeni taleplerle karşı karşıya olduğunun farkındadır ve birinci sınıf eğitim sunarak, araştırma fırsatları geliştirerek, malzeme-teknik altyapısını ve kaynaklarını artırarak 21. Yüzyılda ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için çabalamaktadır.

Üniversitenin ana talimatları, ilkeleri, değerleri ve reformları, sistematik ve düzenli bir şekilde dinamik olarak yürütülmektedir ve Tiflis Devlet Üniversitesi’ni, ortak bir dünyaya ve Avrupa Yükseköğretim Çağı’na giden bir gelişim yoluna yerleştirmiştir.

Bugün Tiflis Devlet Üniversitesi, genişletilmiş 6 akademik birimiyle ve 18422 öğrencisiyle birlikte, Gürcistan’daki en büyük üniversitedir.

873 tam zamanlı, 899 yarı zamanlı akademik personel vardır. Tiflis Devlet Üniversitesi’nin 8 kampüsü, 3 bilimsel araştırma ve çalışma enstitüsü, 81 bilimsel araştırma laboratuvarı ve merkezi, 161 çalışma laboratuvarı ve odası, klinik hastaneleri, kontrol merkezleri ve kütüphaneleri vardır.

2005 yılının Mayıs ayında Gürcistan Bologna sürecine katılmıştır ve Gürcistan eğitim alanının dönüşümü böylece başlamıştır.

Tiflis Devlet Üniversitesi’ne büyük yenilikler getirilmiştir.

2006 yılında üniversite, 2007 ve 2012 arasındaki dönem için başarılı bir şekilde kurumsal onay almıştır.

Üniversitede yeni uzmanlık alanları oluşturulmuş ve yeni idari ve akademik kayıt kuralları uygulanmıştır.


Üniversite Fakülteleri

Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Ekonomi ve İşletme Fakültesi

Sosyal ve Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tam ve Doğa Bilimleri Fakültesi


MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE