Makedonya Üniversite EğitimiMakedonya Üniversite Eğitimi

Goce Delcev ÜniversitesiGoce Delcev Üniversitesi

Goce Delchev University of Shtip - Goce Delcev Üniversitesi; Makedonya İştip’te, 2007 yılında kurulan dördüncü devlet üniversitesidir.Merkez kampüsü İştip şehrinde bulunuyor.
İştip-Goce Delcev Üniversitemiz, 1000 üzerinde akademisyen ve öğretim görevlisiyle iştip-merkez kampüsü yanı sıra, Ustrumca,Radoviş,Kocani,Kavadarci,Gevgelija,St.Nikole,Vinica ve Probiştip kampüslerinde 10.000 üzerinde yerli ve yabancı öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.

Goce Delchev University of Shtip, 2010 yılında Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından denklik yönetmeliğine uygun görülmüş ve uluslar arası katalogta yer almıştır.

Goce Delcev Üniversitesi, Türkiye’de Bozok Üniversitesi,Nevşehir Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi ile ikili anlaşmaları olan, bunun yanı sıra AB’de birçok ülke ve Üniversiteler ile işbirliği olan saygın bir devlet üniversitesidir.
 

İştip Üniversitesi olarakta bilinir.Bünyesinde, Tıp,Eczacılık,Diş Hekimliği ve Mühendislik bölümleri mevcut olmakla beraber, dört

enstitü mevcuttur.Arkeoloji Enstitüsü,Gastronomi Enstitüsü,tarih Enstitüsü ve Bilişim Enstitüsü. 

Kampüslerinde, öğrenciler için birçok spor merkezi ve kültür merkezi de mevcuttur.

Goce Delcev Üniversitesi, Yabancı ülkelerden gelen öğrencileri için Dil Hazırlık Eğitimini kendi bünyesinde vermektedir. 

Goce Delcev Üniversitesi Eğitim dili Makedonca dır. Dil Hazırlık Eğitim ücreti 500 €’dur.

Üniversitede Tıp,Eczacılık,Diş Hekimliği bölümleri yıllık eğitim ücreti 1500 €, Mühendislik ve diğer bölümler için yıllık eğitim ücreti 1000 €. Bu ücretler iki taksit halinde öğrenci tarafından üniversite ilgili bölümlerine yatırılması gereken eğitim ücretleridir.

Üniversite Resmi sayfa LİNKİ:   www.ugd.edu.mk/index.php/en/

GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

CAMPUS-2

Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi

* Jeoloji Enstitüsü
* Jeoloji ve jeofizik Bölümü
* Petroloji, mineralojisi ve jeokimyası Bölümü
* Mineral hammadde alanları için Bölümü
* Hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi Bölümü
* Coğrafya Bölümü

Mimarlık ve Tasarım Enstitüsü

* Mimarlık ◦ Bölümü
* Bilgisayar tasarım Bölümü
* Tasarım ve mobilya teknolojisi ve iç tasarım Bölümü

* Madencilik Enstitüsü

* Mineral teknolojisi Bölümü
* Yüzey madenciliği Bölümü
* Yeraltı madenciliği Bölümü
* Lojistik ve çevre Bölümü

*İnşaat Mühendisliği Enstitüsü

* İnşaat mühendisliği Bölümü
*Jeoteknoloji Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

* Sayısal analiz ve uygulamalı matematik;
* Matematik ve istatistik;
* Programlama dilleri, teknolojileri ve algoritmaları;
* Bilgi sistemleri;
* Bilgisayar ağları, dağıtık sistemler ve güvenlik;
* Akıllı sistemleri ve veri tabanları;
* Veri işleme, telekomünikasyon ve sistem mühendisliği;
* Robotik, bilgisayarla görme ve grafikleri;
* Yazılım mühendisliği;
* Bilişim

Ziraat Fakültesi

* Bitki ve çevre koruma bölümü
* Bitkisel üretim bölümü
* Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işlenmesi bölümü
* Toprak bilimi ve hidroloji bölümü
* Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık bölümü

Makine Mühendisliği Fakültesi

* Üretim mühendisliği - Vinica
* Ulaşım, organizasyon ve lojistik - Vinica
* Üretim mühendisliği - İştip
* Üretim mühendisliği - Kocani
- Ulaşım, organizasyon ve lojistik – Strumica

Kurs

*Üretim sistemlerinin tasarısı,

*Elektrik Mühendisliği Fakültesi

* Yenilenebilir enerji kaynakları - Radoviş
* otomatik yönetimi Sistemleri - İştip
* Yenilenebilir enerji kaynakları – İştip

Kurs

Otomasyon ve süreçleri

*Teknoloji Fakültesi

* Yeni teknolojiler ve malzemeler - Probishtip
* Tekstil mühendisliği - Probishtip
* Tekstil mühendisliği - İştip
* Tekstil mühendisliği - Kocani
* Tekstil, tasarım ve yönetimi – İştip

Kurs

Endüstriyel Tekstil Tasarımı


CAMPUS-3

Tıp Fakültesi

* Genel Tıp
* Diş Hekimliği
* Eczacılık

Mesleki Eğitimler

Tıbbi hemşire ◦ 3 yıl- 6 sömestre
Fizyoterapistler -3 yıl – 6 sömestre
Tıbbi laboratuvar teknisyenleri -3 yıl – 6 sömestre
Optometri ve göz optiği – 3 yıl- 6 sömestre
Diş teknisyenleri – protez uzmanlığı- 3 yıl- 6 sömestre
Obstetrik

Uzmanlık Proğramları

* Yoğun bakım Uzmanlığı
* Jinekoloji ve Kadın Doğum Uzmanlığı
* Hemşire Anestezi Uzmanlığı
* Aile ve ziyaret hemşiresi Uzmanlığı
* Ruh Sağlığı Uzmanlığı
* Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi Uzmanlığı
* Transfusiology Uzmanlığı
* Kimyasal biyokimyasal laboratuvar Uzmanlığı
* Mikrobiyolojik laboratuvar Uzmanlığı
* Sıhhi-kimya laboratuvarı için Uzmanlığı
* Refleksoterapi ve akupunktur Uzmanlığı
* Fizik tedavi Uzmanlığı
* Çocukların rehabilitasyon Uzmanlığı

CAMPUS-4

Ekonomi Fakültesi

* Ekonomi
* İş yönetimi
* Muhasebe ve denetim
* Finans ◦
* Mali yönetim

Hukuk Fakültesi

*Hukuki araştırmalar - 180 kredi
Öğrenci 180 kredi- üç yıl çalışmanın tamamlanmasından sonra Avukatlık lisansı alır.
Öğrenci aşağıdaki modüllerden (7. ve 8. yarıyıl üst düzey yıl) birini seçerek eğitimine devam eder ve 240 kredi ile Avukatlık derecesini alır

* Modül: Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler
* Modul: İdare Hukuku
* Modul: İş Hukuku
* Modul: Medeni Hukuk
* Modul: Ceza Hukuku
◦  Modul: Mali Hukuk

* Gazetecilik ve halkla ilişkiler - 180 kredi
* Gazetecilik ve halkla ilişkiler - 240 kredi
* Yargı kursu 120 kredi
* Yargı kursu 60 kredi
* Kamu politikası ve diplomasisi 120 kredi
* Uygulamalı politika ve diplomasi 120 kredi
* Iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler - 120 kredi
* Iletişim yönetimi ve kamu ilişkileri 60 kredi
* Kitle İletişimi ve Medya yönetimi - 60 kredi
* Kitle İletişimi ve Medya Yönetimi – 120

*Eğitim Bilimleri Fakültesi

* Tarih
* İlkokul eğitimi
* Okul öncesi eğitim ve öğretim
* Arkeoloji*Okul pedagoji
* Sosyal pedagoji
* Okul Öncesi pedagoji
*Didaktik ve öğretim yöntemleri
* Eğitim yönetimi ve eğitim politikaları
* Okul öncesi eğitim ve öğretim - uzmanı çalışmalar
* öğretmenlik konusunda yeterliliklerin kazanılması
* dini eğitim öğretim yöntemleri

Filoloji Fakültesi

* İngilizce - Öğretmen eğitimi programı
* İngilizce Çeviri ve Yorumlama Programı
* Almanca - Öğretmen Eğitimi Programı
* Almanca - Mütercim Tercümanlık Programı
* Makedonca dili ve edebiyatı - ders Öğretim i
* Makedonca dili ve edebiyatı - uygulamalı çalışmalar
* Çeviri ve Türk dili ve Edebiyatı yorumlama
* Türk - Öğretmen Eğitimi Programı
* Makedon edebiyatı
* Makedonca dili
* Makedon dili ve edebiyat dersi için öğretim yöntemleri
* İngiliz edebiyatı
* İngilizce dili
* İngilizce dil dersi için yöntemlerini öğretmek
* Alman edebiyatı
* Almanca dili
* Alman dili ve edebiyatı dersi için öğretim yöntemleri
* Türk edebiyatı
* Türk dili

Müzik Sanatı Fakültesi

*Müzik teorisi ve müzik pedagojisi birimi
-müzik terisi ve müzik pedagojisi bölümü
-Ethnochoreology, etnomüzikoloji ve halk çalgıları Bölümü
* Vokal-enstrümantal birimi
-Piyano bölümü
-vokal şarkı bölümü
* Caz çalışmaları birimi
* Klasik boyama
*Müzik teorisi ve müzik pedagojisi
* Ethnochoreology
-*Caz müzik
-*Vokal Performans
* Enstrümantal Performans
* Piyano Performans
* Piyano dersler için öğretim yöntemleri

Turizm ve iş Lojistik Fakültesi

* Turizm - Gevgelija
* İş Lojistik - Gevgelija
* İş Lojistik - Üsküp
* Gastronomi, beslenme ve diyetetik - Üsküp
* Otel-restaurant kursu - Üsküp
* Gastronomi, beslenme ve diyetetik - İştip
* Otel-restaurant kursu – İştip
* Uluslararası turizm
* İş lojistiği

 

Goce Delcev Üniversitesi Ücretleri;

Tıp ve Tıp’a Bağlı Bölümler, Birinci Dönem 750 € ve İkinci Dönem 750 € olmak üzere iki taksit. Toplam Yıllık Eğitim Ücreti 1500 €.

Mühendislik ve Diğer Bölümler için, Birinci Dönem 500 €, İkinci Dönem 500 € olmak üzere Yıllık Eğitim Ücreti 1000 €. Bunun harici bütün bölümlerde yıllık 150 € sınav ve vergi fark ödemesi var.

GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ YÖK DENKLİK BELGESİ


 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE