Slovakya Üniversite EğitimiSlovakya Üniversite Eğitimi

Banská Bystrica Sanat Akademisi Banská Bystrica Sanat Akademisi

Tarih

1 Temmuz 1992'de Pedagojik Fakülte ve İktisat Fakültesi bir üniversite haline geldiğinde Matej Bel Üniversitesi oluştu. Banská Bystrica'nın eğitim ve kültürde kalıcı gelenekleri vardır. 13. Yüzyıla kadar bir kilise okulu iken daha sonra bir kasaba okulu haline geldi. 17. Yüzyılda Jesuit  gramer okulu kuruldu ve aynı yüzyılda Protestan Gramer Okulu kuruldu. Üniversiteye adı verilen Matej Bel Protestan Gramer okulunda rektörlük yapmıştır.

Matej Bel (1684/1749) bilim, pedagoji, milli tarih ve coğrafya, felsefe ve din ile ilgili bir çok çalışmanın yazarı idi. Onun milletlerin eşit haklara sahip olması, dini höşgörü, insanların ve milletlerin kaynaşması, vatanseverlik, eğitimin gücü, ve kültür konuları hakkındaki fikirleri hala kabul görmektedir. Onun çalışmalarının Avrupa ve Slovakya'da bilime, okul sistemlerine, eğitime ve kültüre  katkıları büyüktür.

 

Eğitim

  • Lisans Programları: Güzel Sanatlar ve Tasarım - Müzik Sanatı - Sahne Sanatları - Film Sanatı ve Multimedya
  • Lisansüstü Programlar: Güzel Sanatlar ve Tasarım - Müzik Sanatı - Sahne Sanatları - Film Sanatı ve Multimedya

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE