Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Bakü Devlet üniversitesiBakü Devlet üniversitesi

 

1919 yılında açılan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan devlet üniversiteleri arasındaki en eski eğitim kurumlarından biri olarak saygın bir konuma sahiptir.

 

Eğitim dili Rusça ve Azericedir.                                                           
                  
Fakülteler ve Bölümler

 

2 fakülte ile eğitim vermeye başlayan Bakü Devlet Üniversitesi, bugün 17 fakültesi ile çok çeşitli alanlarda eğitim sunmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi: 1991’de açılan fakültesinde 6 bölüm bulunmaktadır.

 

Bölümler;

 

Uluslararası İlişkiler

 

Diplomasi ve Modern Entegrasyon 

 

Ekonomi ve Yönetim 

 

Dünya Ekonomisi

 

İktisadi Matematik

 

Hukuk Fakültesi: Şark Fakültesi bünyesinde 1927’de eğitim hayatına başlayan fakülte, 1928’de Hukuk Fakültesi haline gelmiştir. Fakültede bünyesinde eğitim veren 7 bölümde, 9 profesör ve 11 doçent görev yapmaktadır.

 

Bölümler;

 

Uluslararası Hukuk

 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

 

Ceza Süreci 

 

Hukuk

 

Çalışma ve Çevre Hukuku

 

Anayasa Hukuku

 

Adli İnceleme ve Kriminal Güvenlik

 

Devlet ve Hukuk Tarihi ve Teorisi

 

Gazetecilik Fakültesi: Eğitimi Azerice ve Rusça dillerinde veren fakülte, 1928’de kurulmuştur.

 

Uluslararası Habercilik

 

Teorik ve Uygulamalı Habercilik

 

Matbaacılık Tarihi ve İdeolojik Çalışma Yöntemleri

 

Televizyon ve Radyo Haberciliği

 

Kütüphanecilik-Danışma Fakültesi: 1947’de Filoloji Fakültesi bünyesine dahil edilerek açılan ve devam eden yıllarda Şart Fakültesi bünyesinde geçen fakülte, 1962’de günümüzdeki adını almıştır.

 

Kütüphanecilik 

 

Bibliyografya 

 

Kütüphane Kaynakları ve Bilgi Arama Sistemleri

 

Yayıncılık ve Kütüphanecilik

 

Şarkiyat Fakültesi:  1919 yılında Filoloji Fakültesi bünyesinde kurulan ve 1922 yılında da günümüzdeki adını alan fakültededir.

 

Bölümler;

 

Türk Dili

 

Arap Dili

 

Uzak Doğu Dilleri ve Edebiyatı

 

İran Dili

 

Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi:  1991’de kurulan fakülte bünyesinde 5 bölümde; 15 profesör doktor, 1 aday profesör, 2 doçent doktor, 27 yardımcı doçent, 60 eğitmen ve pek çok öğretim görevlisi vardır.

 

Bölümler;

 

Psikoloji

 

Sosyoloji

 

Politika

 

Felsefe

 

Nazari Ekonomi

 

Mekanik-Matematik Fakültesi: 1929 senesinde açılan ve bugün itibarıyla 1200 öğrenciye hizmet veren fakültede, 3 alan ve 9 bölüm bulunmaktadır.

 

Eğitim Alanları;

 

Matematik

 

Matematik Öğretmenliği 

 

Mekanik

 

Bölümler;

 

Analitik Matematik

 

Teorik Fonksiyonlar ve Fonksiyonel Analiz

 

Diferansiyel ve İntegral Denklemler 

 

Bilgisayar Matematiği  

 

Yönetim Teorisinin Matematiksel Yöntemleri  

 

Cebir ve Geometri; 

 

Teorik Mekanik ve Tüm Çevre Mekaniği 

 

Yüksek Matematik

 

Matematik ve Öğretim Metotları

 

Uygulamalı Matematik ve Sibernetik Fakültesi: 40 yıldan uzun süredir eğitimine devam eden fakültede bulunan 11 bölüm ve 4 bilgisayar laboratuarındaki dersler; 17 profesör, 54 doçent ve birçok öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.

 

Bölümler;
 

Uygulamalı Matematik 

 

Fiziksel Matematik Teknikleri 

 

Bilişim Teknolojileri ve Programlama 

 

Matematiksel Sibernetik

 

Optimallaştırma ve Yönetim 

 

İşlemler Araştırması ve Matematiksel Modelleme

 

Olasılık ve Matematiksel İstatistik

 

Ekonomi Sibernetiği ( İktisadi Matematik ve Ekonomi- Çevre Sistemleri

 

Modelleme ) Analitik Uygulamanın Matematiksel Yöntemleri

 

İktisadi Bilişim

 

Bilişim

 

Fizik Fakültesi: 1919 senesinde kurulan Fizik ve Matematik Fakültesi’ne kadar dayanan bir geçmişe sahip bu fakülte, 1958 senesinde Fizik Fakültesi adını almıştır.

 

Bölümler;
 

Genel Fizik  

 

Optik ve Moleküler Fizik

 

Maddenin Yapısı 

 

Yarı iletkenler Fiziği 

 

Katı Cisimler Fiziği

 

Nazari Fizik 

 

Nano Materyallerin Kimyasal Fiziği 

 

Astrofizik

 

Fiziksel Elektronik

 

Kimya Fakültesi: 1934 senesinde açılan fakültede 7 bölüm, 25 uygulama laboratuarı ve 5 araştırma laboratuarı vardır.

 

Bölümler;
 

Genel ve İnorganik Kimya 

 

Organik Kimya  

 

Fiziki ve Moleküler Kimya

 

Analitik Kimya

Petrokimya ve Kimya Teknolojileri 

 

Yüksek Moleküler Kimya  

 

Kimya Öğretmenliği 

 

Biyoloji Fakültesi: 1934 senesinde kurulan fakültede 9 bölüm ve 2 araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Fakültede dersleri; 19 profesör doktor ve çoğu doçent 62 öğretim görevlisi vermektedir.

 

Bölümler;

 

İnsan ve Hayvan Fizyolojisi 

 

Biyokimya 

 

Botanik

 

Mikrobiyoloji 

 

Bitki Fizyolojisi  

 

Toprak

 

Tarım Araştırması 

 

Omurgalılar Zoolojisi 

 

Genetik ve Darwinizm 

 

Biyofizik ve Moleküler Biyoloji

 

Çevre ve Tarım Fakültesi: 5 bölüm ve 2 araştırma laboratuarında eğitim veren fakültede; 7 profesör doktor ve çoğu doçent olan 22 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

 

Bölümler;

 

Ekoloji Kimyası 

 

Coğrafi Ekoloji

 

Biyoekoloji

 

Tarım Arazi ve Kadastro

 

Coğrafya Fakültesi: 1944 senesinde açılan fakültede 7 bölüm vardır.

 

 

Bölümler;

 

Azerbaycan Coğrafyası  

 

Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar 

 

Fiziki Coğrafya 

 

Jeodezi ve Haritacılık  

 

İktisadi ve Sosyal Coğrafya

 

Dış Ülkeler Coğrafyası 

 

Meteoroloji

 

Jeoloji Fakültesi: 1991 senesinde Coğrafya Fakültesi bünyesinden koparak günümüzdeki adını alan fakültede, 6 bölüm vardır.

 

Bölümler;

 

Yararlı Mineraller

 

Genel Jeoloji 

 

Kristal, Mineral ve Jeokimya

 

Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği 

 

Paleontoloji ve Tarih Jeolojisi

 

Deprem ve Yer Fiziği

 

Filoloji Fakültesi: 1919 senesinde Dil Tarih Fakültesi ismiyle kurulan ve 1930’da Filoloji Fakültesi adını alan bu fakültede, çoğu profesör ve doçent olan 170 civarında öğretim görevlisi vardır.

 

Bölümler;

 

Azerbaycan Dil

 

Klasik Azerbaycan Edebiyatı

 

Azerbaycan Halk Edebiyatı 

 

Türkoloji 

 

Azerbaycan Dili ve Edebiyatının Eğitim Teknikleri 

 

Genel Dilcilik  

 

Dünya Edebiyatı

 

Türk Halkları Edebiyatı 

 

Rus Dili

 

Rus Edebiyatı Tarihi 

 

Beşeri Bilimler ve Rus Dili  

 

Doğal Bilimler ve Rus Dili 

 

İngiliz Dili 

 

Alman ve Fransız Dilleri

 

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

 

Tarih Fakültesi: Dil Tarih Fakültesi olarak 1919 senesinde açılan ve 1934 senesinde Dil Bölümü’nün fakülte bünyesinden kopmasıyla günümüzdeki ismini alan bu fakültede, 9 bölüm bulunmaktadır.

 

Bölümler;

 

Arkeoloji ve Etnografya

 

Asya ve Afrika Ulusları Tarihi

 

Azerbaycan Tarihi “Beşeri Bilimler” 

 

Azerbaycan Tarihi “Doğal Bilimler”

 

Azerbaycan Tarihinin Menşei ve Tarih Metotları 

 

Eski Dünya ve Ortaçağ Tarihi  

 

Slav Ülkeleri Tarihi  

 

Türk ve Kafkas Halkları Tarihi

 

 

 

BÖLÜM: PSİKOLOJİ TURİZM TARİH/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
EĞİTİM DİLİ: İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR.
SAİR MASRAFLAR: € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500
HAZIRLIK: $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500
OKUL KAYIT ÖDEMESİ: $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000
1. SINIF: $800 $800 $800 $700 $700 $700 $800 $800 $800
YÜKSEKLİSANS:                  
MASTER:                  
DANIŞMANLIK: € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
LİSANS TAMAMLAMA: € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE