Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Teknik ÜniversitesiAzerbaycan Teknik Üniversitesi

 

 

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

 

26 branşta 70 farklı ihtisas dalında eğitim veren Azerbaycan Teknik Üniversitesi, 1950’de kurulmuş ve günümüze dek eğitim kalitesini sürekli olarak yükseltmiştir.

 

Fakülteler ve Bölümler

 

Bilgisayar Donanımları ve Bilişim Fakültesi: 1960 yılında kurulan fakültede; 13 profesör, 90 doçent ve 30 eğitim görevlisi bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan araştırma ve uygulama 4 laboratuar, öğrencilere geniş içerikli eğitim verilmesini sağlamaktadır.

 

Fakültede 7 bölümde eğitim yapılmaktadır.

 

Bölümler;

 

Otomasyon ve Yönetimi

 

Elektronik

 

Matematik

 

Bilişim Teknolojileri ve Programlama

 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

 

Elektronik Cihazların Konstrüksiyonu

 

Uygulamalı Bilişim

 

Bu fakültede eğitim gören öğrenciler aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması alırlar.

 

Elektronik Cihazlar Teknolojisi ve Tasarımı

 

Elektronik Teknolojisi

 

Otomasyon ve Yönetimi

 

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

 

Demiryolu Ulaşımı ve Faaliyetleri

 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği: 1964 yılında kurulan fakülde bünyesinde; 5 profesör doktor, 28 doçent, 40 öğretim görevlisi ve 2 asistan bulunmaktadır.

 

2 Araştırma ve Uygulama laboratuarı da bulunan fakülte, modern çağa uygun eğitim imkanlarına sahiptir.

 

Bu fakültede 4 ana bölüm vardır.

 

Bölümler;

 

Elektrik Teçhizatları ve İzolasyon

 

Elektrik ve Elektronik Ekipmanları

 

Sıcak ve Soğuk Teknikleri

 

Elektroniğin Nazari esasları

 

Bu fakültede eğitim gören öğrenciler aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması alırlar.

 

Elektrik Kablo İzolasyonu ve Kondansatör Teknikleri

 

Ulaşım araçları Elektrik ve Elektronik Ekipmanları (Karayolu Araçları için- TEMPUS Projesi kapsamında)

 

Elektrik Dağıtım Şebekeleri

 

Elektromekanik (Demiryolu Ulaşımı alanında)

 

Elektrik (TEMPUS Projesi kapsamında)

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

Soğutma Sistemleri Makine ve Donanımları, İklimlendirme

 

İçten Yanmalı Motorlar

 

Elektrik İzolasyon Teknikleri ve Fizik

 

Kablo ve İletkenlerin Tekniği ve Fizik

 

Elektrik Donanımları (Demiryolu Ulaşımı için)

 

Kompresör Makineleri ve Kurulumu

 

Enerji Dönüşüm Süreçlerinde Termal Fizik

 

Enerji Yönetimi (Elektronik – TEMPUS Projesi kapsamında)

 

Bağımsız Elektromekanik Nesneler

 

Otomobil ve Traktör Elektrik Aksamları

 

Makine Fakültesi: 1982 yılında açılan fakültede eğitim; 8 profesör, 49 öğretim görevlisi ve 1 doçent doktor tarafından verilmektedir.

 

Fakültede 4 ana bölüm vardır.

 

Bölümler;

 

Makine Teknolojisi

 

Makine Tezgahları ve Aletleri

 

Hidrolik ve Hidropnömatik Cihazlar

 

Fizik

 

Bu bölümlerde okuyan öğrenciler aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması alırlar.

 

Makine ve Materyal Üretimi

 

Makine Teknolojisi

 

Makine Tezgahları ve Aletleri

 

Makine Üretiminde Bilgisayar Teknolojileri

 

Döküm Üretim Makineleri ve Teknolojileri

 

Makine Donanımlarının Onarım Teknolojisi ve Dayanıklılığın Arttırılması

 

Teknolojik Komplekslerin Tasarımı

 

Hidrolik Makineler ve Hidropnömatik

 

Fakültede ayrıca 3 alanda daha Lisans Diploması verilmeye başlanmıştır.

 

Makine Mühendisliği

 

Mekanik Mühendisliği

 

Geri Dönüşüm ve Yeniden Üretim Teknolojileri Mühendisliği

 

Metalurji Fakültesi: 1964 yılından beri eğitim veren fakülte; 11 profesör doktor, 12 öğretim görevlisi ve 41 yardımcı doçentin oluşturduğu bir akademik kadroya sahiptir.

 

Fakültede 5 ana bölümde eğitim yapılmaktadır.

Bölümler;

 

Metalurji ve Metalurji Bilimi

 

Döküm Üretimi ve Kaynaklar

 

Malzeme Teknolojileri Yapısı ve Bileşimleri

 

Endüstriyel Çevre ve Doğal Hayatı Koruma

 

Kimya

 

Bu bölümlerde okuyan öğrenciler aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması almaktadırlar.

 

Yumuşak Metallerin Metalurjisi

 

Yararlı Madenlerin Zenginleştirilmesi

 

Yumuşak ve siyah Metallerin Döküm Üretimi

 

Metalurji ve Metalurji Bilimi

 

Metalurji Kaynak Üretimi Teknolojileri ve Ekipmanları

 

Kompoze ve Toz Malzemeler, Kaplamalar

 

Kompoze Materyallerden Ürün Üretimi ve İnşaat

 

Malzemelerin Fiziksel-Kimyasal Araştırma Yöntemleri ve Metalurji Süreçleri

 

Çevre Koruma ve Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı

 

İşletme Mühendisliği ve Yönetimi Fakültesi: 1995 yılında kurulan fakültede dersler; 11 profesör doktor, 26 öğretim görevlisi ve 43 doçent ile verilmektedir.

 

Fakültede 5 ana bölüm vardır.

 

Bölümler;

 

Sanayi Ekonomisi ve Yönetimi

 

Hizmet Alanları Ekonomisi ve Yönetimi

 

Ekonomik Teori ve Devlet Ekonomisinin Düzenlenmesi

 

Felsefe ve Siyaset

Tarih

 

Ulaştırma Fakültesi: Kuruluşu 1950 yılına kadar dayanan Ulaştırma Fakültesi,

Üniversite bünyesindeki en eski fakültelerden biridir. Fakültenin akademik kadrosu;

6 profesör doktor, 9 öğretim görevlisi ve 45 yardımcı doçentten oluşmaktadır.

 

Bölümler:

 

Otomobil Ulaşımı ve Yol Hareketinin Düzenlenmesi

 

Demiryolu Ulaşımının İstismarı

 

Teorik Mekanik

 

Dayanıklı Materyaller (Mukavemet)

 

Otomobil Nakliye Araçları

 

İçten Yanmalı Motorlar ve Traktörler

 

Bu fakülte öğrencileri 3 alanda Lisans Diploması alırlar.

 

Karayolu Ulaştırma Araçları ve Ulaştırmanın İstismarı

 

Demiryolu Ulaştırması ve Üretimi

 

Teknik Bakım ve Servis (Otomobiller için)

 

Telsiz ve Haberleşme Fakültesi: Elektronik, Telsiz ve İletişim Fakültesi olarak 1960’ta açılan fakülde, modern teknolojik ekipmanlarıyla üst düzey eğitim vermektedir.

 

Fakülte bünyesinde; 13 profesör doktor, 20 öğretim görevlisi ile 22 yardımcı doçent görev yapmaktadır.

 

Fakültede 6 ana bölümde eğitim yapılmaktadır.

 

Bölümler;

 

Telekomünikasyon Şebekeleri ve Teknolojileri

 

Telsiz ( Radyo tekniği )

 

Elektro dinamik ve Telsiz Araçları

 

Çok Kanallı Telekomünikasyon Sistemleri

 

Televizyon ve Radyo Sistemleri

 

Posta Haberleşmesi ve Anahtarlama Sistemleri

 

Bu bölümlerde okuyan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda uzmanlık eğitimi alarak

 

Lisans Diploması alırlar.

 

Telsiz istikameti:

 

Telsiz

 

Telsiz Haberleşmesi, Radyo ve Televizyon

 

Ulaşım Araçları Telsiz Teknikleri ve İstismarı

 

Ev Elektronik Araçları

 

Elektronik Sistemler

 

Elektronik Savaş Araçları

 

Ses ve Görsel Teknikleri

 

Ev Hizmetleri Teknik Servis İstikameti:

 

Ev Elektronik Cihazlarının Servis Hizmeti

 

Ev Makineleri ve Cihazların Tasarımı ve Servisi

 

Bioteknik ve Teknik Cihazların Montajı, İşletimi, Bakımı ve Onarımı

 

Telekomünikasyon İstikameti

 

İletişim Bağlantıları ve Anahtarlama Sistemleri

 

Çok Kanallı İletişim Sistemleri

 

İletişim Ağı ve Bilgi Dağıtma

 

Hareketli Nesnelerle İletişim

 

Elektronik ve Posta Haberleşmesi

 

Bilgi Üretim ve Yönetim Otomasyonu

 

Telekomünikasyon Sistemlerinin Güvenliği

 

Optik Haberleşme Teknikleri İstikameti

 

Optik Haberleşme Fizik ve Tekniği

 

Makine Teknolojileri Fakültesi: Makine Fakültesi bünyesinde açılan fakülte, 1986 yılında Makine Teknolojileri Fakültesi ismini almıştır.

 

 Fakültede dersler; 6 profesör, 25 öğretim görevlisi ve 39 doçenti tarafından 12 derslik ile 4 adet araştırma ve uygulama laboratuarında verilmektedir.

 

Fakültede eğitim 5 ana bölümde verilmektedir.

 

Bölümler;
 

Yükleyici Ulaştırma Makineleri ve Makine Detayları

 

Meteoroloji ve Standartlaştırma

 

Makine ve Mekanizmalar Teorisi

 

Teknolojik Kompleksler ve Özel Teknikler

 

Teknik Resim

 

Bu fakültede okuyan öğrenciler aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması alırlar.

 

Makine Teknolojisi ve Donanımları Mühendisliği

 

Baskı Mühendisliği (Poligrafya)

 

Üretim Mühendisliği

 

Biyotıbbi Teknolojiler Mühendisliği

 

Meteoroloji Mühendisliği ve Sertifikası

 

Yabancı Öğrenciler için Hazırlık Fakültesi: Yurtdışından gelen öğrencilere tek bölümü ile Rusça dil eğitimi veren fakültenin eğitim süresi bir yıldır.

 

BÖLÜM: ELEK.ELEKTRONİK MÜH. MAKİNA MÜH. BİLGİSAYAR MÜH.
EĞİTİM DİLİ: İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR.
SAİR MASRAFLAR: € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500
HAZIRLIK: $750 $750 $750 $750 $750 $750 $750 $750 € 750
OKUL KAYIT ÖDEMESİ: $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000
1. SINIF: $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200
YÜKSEKLİSANS:                  
MASTER:                  
DANIŞMANLIK: € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
LİSANS TAMAMLAMA: € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE