Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Devlet Dilleri ÜniversitesiAzerbaycan Devlet Dilleri Üniversitesi

 

Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi, 1937 yılında kurulan Azerbaycan Eğitim Enstitüsü’nün Filoloji Bölümü bünyesinden ayrılan ve bağımsız eğitim veren Yabancı Diller Fakültesi’ne varan bir tarihe sahiptir.

 

İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili fakülteleri ile 1939 yılında eğitim çeşitliliğini arttıran fakültenin yoğun talep görmesi,

 

1940 yılında Yabancı Diller Enstitüsü’nün kurulmasına neden olmuştur.

 

Azerbaycan’da diller üniversitesi eğitiminde 1984 yılında yaşanan tercüman ihtiyacının karşılanması için bölümlerin açılması ile kurumun 1996 yılına kadar Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsü almasını sağlamış ve son olarak 2000 yılında Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi statüsüne sahip olmuştur.  

 

Fakülteler ve Bölümler

 

İngilizce Fakültesi 1

 

TOEFL düzeyinde 8 bölümüyle öğrencilerine İngilizce eğitimi veren fakülte, ikinci yabancı dil olarak Almanca veya Fransızcanın alınmak zorunda olduğu bir eğitim modeline sahiptir.

 

Bölümler;

 

İngilizce (Fonetik)

 

İngilizce (Gramer)

 

İngilizce Tarihi

 

Leksikoloji “Kelime Bilimi”

 

Pedagoji

 

Alman Dili

 

Fransız Dili

 

Metotlar

 

İngilizce Fakültesi 2

 

10 yıl önce kurulan fakülte günümüze dek binlerce İngilizce öğretmenliği yetiştirmiş ve günümüzde 5 bölümüyle eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Bölümler;

 

İngilizce Gramer

 

İngilizce Kelime Yapısı ve İngiltere

 

Yabancı Diller Eğitim Metotları

 

Uygulamalı Almanca

 

Sivil Savunma

 

Tercüme Fakültesi

 

Yaklaşık olarak 500 öğrencinin eğitim gördüğü fakültenin eğitim konuları; Ekonomik, Edebi Teknik ve Siyasi tercümedir.

 

Tercüme Dilleri;

 

İngilizceden Azerice-Rusçaya

 

Fransızcadan Azerice-Rusçaya

 

Almancadan Azerice-Rusçaya

 

İtalyancadan Azerice-Rusçaya

 

İspanyolcadan Azerice-Rusçaya

 

Korece’den Azerice-Rusçaya-İngilizceye

 

Bölümler;

 

Nazari ve Uygulamalı Tercüme

 

İngilizce

 

Almanca

 

Fransızca

 

İspanyolca

 

İtalyanca

 

Korece

 

Uluslararası İlişkiler ve Bölgecilik Fakültesi

 

Batı Avrupa ülkelerinden Amerika ve Ortadoğu ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan siyasi ve ekonomik ilişkiler alanında eğitim veren fakülte, 5 bölüm ile öğrencilere üst düzey imkanlar sağlamaktadır.

 

Bölümler;

 

Uluslararası İlişkiler

 

Bölgecilik

 

Batı Dilleri

 

Felsefe

 

Tarih

 

Filoloji Fakültesi

 

Alman, İngiliz, Fransız, Azeri Dili ve Edebiyatı ve bu dillerin öğretmenliği eğitimi verilmektedir.

 

Bölümler;

 

Yabancı Ülke Edebiyatı

 

Genel Dilcilik

 

Azerbaycan Dili

 

Azerbaycan Edebiyatı

 

Psikoloji

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

Alman Dili Fakültesi

 

1930 yıllarına dayanan köklü bir tarihi olan fakültede Almanca öğretmenleri yetişmektedir.

 

Fransız Dili Fakültesi

 

Bölüm olarak 1948 yılında eğitim vermeye başlayan fakülte, ilk olarak 1973 yılında bağımsız yapıda eğitime geçmiş ve günümüzde de Azerbaycan’da Fransız Edebiyatı eğitimi almak isteyen öğrencilere hizmet vermektedir Üç bölüme sahip olan fakültede, Fransızca başta olmak üzere ayrıca Fransız Dili ve Edebiyatı gibi akademik dallarda da eğitim verilmektedir.

 

Bölümler;

 

Fransız Dili Fonetiği

 

Fransız Edebiyatı Eğitim Metotları

 

Fransızca Kelime Yapısı ve Üslubu

 

 

 

BÖLÜM: Filoloji İNG. DİLİ VE EDEBİYATI TERCÜMANLIK  FAKÜLTESİ
EĞİTİM DİLİ: İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR. İNG. RUSÇA AZR.
SAİR MASRAFLAR: YOK € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 YOK € 500 $500
HAZIRLIK: YOK $800 $800 $800 $800 $800 YOK $800 $800
OKUL KAYIT ÖDEMESİ: YOK $.1000 $.1000 $.1000 $.1000 $.1000 YOK $.1000 $.1000
1. SINIF: YOK $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 YOK $1.200 $1.200
YÜKSEKLİSANS: YOK           YOK    
MASTER: YOK           YOK    
DANIŞMANLIK: YOK € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 YOK € 1.000 € 1.000
LİSANS TAMAMLAMA: YOK € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 YOK € 11.000 € 11.000

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE