Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Odlar Yurdu ÜniversitesiAzerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi

1995 yılında Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü ile açılan Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi, 1996’da Azerbaycan Devlet Yüksek İhtisas Komisyonu onayı almıştır.

 

7 katlı modern mimariye sahip binasında eğitim veren Odlar Yurdu Üniversitesi, teknolojik araçlarla desteklenen eğitim programları sunmaktadır.  

 

Çeviri ve Eğitim Fakültesi:

 

Yabancı Dil ve Çeviri

 

Eğitim ve İlköğretim Yöntemleri

 

Gazetecilik, Dil ve Edebiyat

 

İngilizce Öğretmenliği 

 

Yabancı Dil (İngilizce)

  

Çeviri

 

Eğitim 

 

Temel Eğitim Yöntemleri


Fakülte bünyesinde “Fakülte Bilim Konseyi” ve “Öğrenci Bilim Topluluğu” vardır

Fakültede dersleri 50 Öğretim Görevlisi vermektedir.

 

Ekonomi ve İşletme Fakültesi:

 

Ekonomi ve İşletme

 

Fakültede öğrenciler; 

 

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

 

Finans ve Kredi

 

Vergi ve Vergilendirme

 

İşletme Yönetimi

 

İşletme

 

Dünya Ekonomisi

 

Finans


Fakülte bünyesinde “Fakülte Bilim Konseyi” ve “Öğrenci Bilim Topluluğu” bulunuyor.
Fakültede dersleri 20 Öğretim Görevlisi vermektedir.

 

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Fakültesi:

 

Hukuk

 

Medeni Hukuk

 

Ceza Hukuku

 

Ceza Süreci

 

Matematik, Bilgi ve Teknoloji Fakültesi: 

Çevre ve Biyoloji

 

Matematik ve Teknik Bilgiler

 

Bu bölümlerde okuyan öğrenciler

 

Uygulamalı Matematik

 

Bilgisayar Matematiği

 

Çevre

 

Matematik Eğitimi ve Bilişim

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Çevre Mühendisliği


Fakültede 8 Laboratuar ( Fizik, Kimya, Biyoloji, ECM ) ve 3 Bilgisayar Odasında eğitim yapılmaktadır.

 
Fakülte bünyesinde “Fakülte Bilim Konseyi” ve “Öğrenci Bilim Topluluğu” bulunuyor.

Fakültede dersleri 18 Öğretim Görevlisi veriliyor.

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE