Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Milli İlimler AkademisiAzerbaycan Milli İlimler Akademisi

1945’te Bakû’de açılan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, 1920’li yıllarda kurulan ve Azerbaycan’daki ilmi araştırmaların büyük bir bölümünün yapıldığı Azerbaycan Devlet Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatına başlamıştır.

 

 1945’te Azerbaycan Milli İlimler Akademisi adını alarak eğitim çeşitliliğini ve kalitesini zamanının çok ilerisine taşıyan okul, bugün de Azerbaycan’da mikrobiyoloji bölümü ile dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir üniversite olmuştur. Azerbaycan’da Güzel Sanatlar Akademisi eğitimi de veren okulda, mimarlık üzerine de saygın eğitim programları mevcuttur.

 

Bölümler ve Enstitüler

 

Fizik-Matematik ve Teknik İlimleri Bölümü;

 

Fizik Enstitüsü

 

Kibernetik Enstitüsü

 

Matematik ve Mekanik Enstitüsü

 

Şamahı Astrofizik Rasathanesi;

 

Radyasyon Sorunları Enstitüsü

 

Bilgi Teknolojileri Enstitüsü

 

Kimya İlimleri Bölümü;

 

Petrol-Kimya Prosesleri Enstitüsü

 

Kimya Sorunları Enstitüsü

 

Aşkarlar Kimyası Enstitüsü

 

Polimer Malzemeleri Enstitüsü

 

Yer İlimleri Bölümü;

 

Jeoloji Enstitüsü

 

Coğrafya Enstitüsü

 

Biyoloji İlimleri Bölümü;

 

Botanik Enstitüsü

 

Zooloji Enstitüsü

 

Genetik Kaynaklar Enstitüsü

 

Fizyoloji Enstitüsü

 

Toprak ve Agrokimya Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji Enstitüsü

 

Merkezi Nebatat Bağı

 

Merdekan Dendrarisi Bağı

 

İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü;

 

Tarih Enstitüsü

 

Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü

 

İktisat Enstitüsü

 

Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

 

Doğu Bilimi Enstitüsü

 

İnsan Hukukları üzere İlmi-Tetkikat Enstitüsü

 

Edebiyat Enstitüsü

 

Dilcilik Enstitüsü

 

El yazıları Enstitüsü

 

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Folklor Enstitüsü

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE