Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Gence Devlet ÜniversitesiAzerbaycan Gence Devlet Üniversitesi

1939 yılında Öğretmen Enstitüsü adıyla 2 yıllık eğitim vermek üzere kurulan bugünün Gence Üniversitesi, eğitim hayatına Fen ve Fizik-Matematik, Tarih, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı fakülteleri ile başlamıştır. Takip eden yıllarda Gence Üniversitesi fakülteleri eğitim anlamında büyük oranda gelişirken, Fen Fakültesi de Fen-Coğrafya Fakültesi olarak değişmiştir.

 

2000 yılında da enstitü üniversite niteliği kazanmış ve bu nedenle günümüzde Gence üniversitesinde okumak isteyenlerin yoğun talebiyle karşı karşıya kalarak, Gence Üniversitesi Azerbaycan üniversitelerinde eğitim statüsüyle en kaliteli devlet üniversitesi olarak anılmaya başlanmıştır.  


Matematik Fakültesi

İlk olarak 1938 yılında Fizik-Matematik bölümü olarak kurulmuştur. 1994 yılında Bilgisayar bölümü de açılmıştır. Halen “Mühendislik ve Öğretmenlik” olmak üzere

iki alanda eğitim yapılmaktadır.

Fakülte bünyesinde 5 bölüm vardır.

Bilgisayar 

 

Analitik Matematik

 

Uygulamalı Matematik

 

Cebir ve Geometri

 

Matematik Öğretimi

 

Fiziki Bilimler Fakültesi


Bu fakülte 1990 yılında kurulmuştur. Fakültede 5 bölüm vardır.

Fizik 

 

Genel Fizik

 

Üretim Esasları 

 

Genel Fen Teknikleri 

 

Moda Tasarım

 

Biyoloji – Kimya Fakültesi


Fakülte olarak 1990 yılında eğitime başlamıştır. Fakültede 4 bölüm olarak ders yapılmaktadır.

Bölümler:

 

Botanik 

 

Anatomi

 

Kimya

 

Çevre

 

Filoloji Fakültesi


Gence Devlet Üniversitesi 1939 yılında kurulan Azerbaycan Dili ve Edebiyatı bölümü Filoloji Fakültesi şekline dönüşmüştür.


Fakültede 4 bölüm olarak ders yapılmaktadır.

Bölümler: 

 

Dünya Edebiyatı 

 

Azerbaycan Dili 

 

Azerbaycan Dili Öğretimi 

 

Azerbaycan Edebiyatı

 

Tarih – Coğrafya Fakültesi


Gence Devlet Üniversitesi kurulunca 1939 yılında açılan Tarih Bölümü üniversite bünyesinde “Tarih-Coğrafya” Fakültesi” şekline dönüştürülmüştür.


Fakülte 4 bölümde eğitim vermektedir.


Bölümler:  

 

Genel Tarih 

 

Azerbaycan Tarihi

 

Coğrafya

 

Sosyal Bilimler

 

Yabancı Diller Fakültesi


Gence Devlet Üniversitesi kurulduktan sonra eğitime başlamıştır.


Fakülte bünyesinde 6 bölümde eğitim verilmektedir.

Bölümler: 

 

Leh Dili “Polonya Dili”

 

İngiliz Dili “Gramer ve Eğitimi

 

Fransız Dili

 

Alman Dili 

 

Rus Dili 

 

Pratik yabancı diller

 

Eğitim Fakültesi


Yaklaşık 50 yıldır Eğitim Fakültesi olarak eğitim vermektedir. Kuruluş yıllarında İlkokul Öğretmeni yetiştirirken 1996 yılında branş öğretmeni de yetiştirmeye başlamıştır.

 
Fakültede 5 bölümde eğitim verilmekte ve öğretmen yetişmektedir.


Bölümler: 

 

Genel Öğretmenlik

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

Psikoloji

 

Müzik  

 

Eğitim ve Öğretim esasları

 

İşletme Fakültesi


Bu fakülte 2007 yılında bağımsız fakülte olarak eğitim vermeye başlamıştır.

 
Fakültenin 2 bölümü bulunuyor.

 

Ekonomi bölümü 

 

İşletme Bölümü

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE