Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Devlet Petrol AkademisiAzerbaycan Devlet Petrol Akademisi

 

Avrupa ve Asya bölgesinde petrol üzerine eğitim yapan ilk akademi olarak 1920’de Bakü’de açılan Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi, Azerbaycan Neft Üniversitesi ismiyle pek çok alanda teknik çalışmalar yaparak bilimsel eğitim kalitesini geliştirmeyi başarmıştır.

 

Sovyetler Birliği yıllarında çok uluslu eğitim modeliyle zengin bir eğitim yapısına sahip olan Azerbaycan Petrol Akademisi, petrol yatakları açısında oldukça zengin topraklara sahip olan Azerbaycan’da öğrencilere doğrudan uygulamalı eğitim alma fırsatı da sağlamaktadır.        

 

Fakülteler ve Bölümler

 

Asfaltit ve Petrol-Gaz üretiminin Fiziki Süreçleri

 

Denizde Petrol ve Gaz üretim Araçları

 

Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi

 

Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması

 

Petrol-Gaz üretim Makineleri ve Teçhizatı

 

Petrol-Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşası ve İşletilmesi

 

Kimya Teknolojisi

 

Ekoloji Mühendisliği

 

Uygulamalı Matematik

 

Jeoloji-Projeksiyon Fakültesi;

 

Petrol Tarihi

 

Petrol ve Gaz Yatakları Keşfi

 

Jeolojisi Mühendisliği

 

Jeoloji ve Hidrojeoloji

 

Jeofizik Arama Metotları Mühendisliği

 

Mineraloji, Petrografi ve Litoloji

 

Kimya Teknolojileri Fakültesi;

 

Petrol-Gaz Kimya İşleme ve Teknolojisi

 

Kimyasal Teknoloji, Organik Maddeler ve Endüstriyel Ekoloji

 

Yüksek Moleküler Bileşikler Mühendisliği

 

Vakıfların Kimyasal Teknolojisi

 

Organik Kimya Mühendisliği

 

Genel ve İnorganik Kimya

 

Fiziksel ve Analitik Kimya

 

Politoloji ve Felsefe

 

Petrol ve Mühendislik Fakültesi;

 

Teorik Mekanik

 

Metaller Teknolojisi

 

Makine Ayrıntıları ve Kaldırma Makineleri

 

Pil üretim Mekaniği Teknoloji Makineleri

 

Petrol-Gaz üretim Mühendisliği

 

Makine, İmalat ve Malzeme

 

İnşaat Bilim Malzemeleri

 

Uygulamalı Mekanik

 

Çizim Mühendisliği

 

Otomasyon üretim Teknolojileri Fakültesi;

 

Yüksek Matematik Mühendisliği

 

Üretim Süreçleri Otomasyonu

 

Otomasyon, Tele-Mekanikler

 

Bilgi-ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi

 

Metroloji, Standardizasyon ve Kalite Kontrol

 

Bilgisayar Teknolojileri

 

Kontrol Teknolojileri

 

Bilgisayar ve Programlama Mühendisliği

 

Biyo-teknik ve Tıbbi Cihazlar

 

 

Enerji Fakültesi;

 

Fizik Mühendisliği

 

Enerji Mühendisliği

 

Elektroteknik ve Elektrik Kaynağı

 

Elektrik, Sanayi ve Otomasyon Mühendisliği

 

Elektro-termik Tesisleri ve Yüksek Gerilim Mühendisliği

 

 

Petrol-Gaz üretim Fakültesi;

 

Mineral Kaynak Alanlarını Geliştirme

 

Petrol ve Gaz Kuyularında Sondaj

 

Petrol Mühendisliği

 

Gaz ve Gaz Yoğunlaşmış Alanları Geliştirme ve üretim

 

Ulaşım ve Saklama

 

Hidrolik Mühendisliği

 

İşçi Koruma

 

Ekonomi, Uluslar arası ilişliler, Mühendislik ve Yönetim Fakültesi;

 

Enerji Yönetim Mühendisliği

 

Petrol Rafineri ve Kimya Alanında Ekonomi ve Yönetim

 

Makine Yapım Ekonomisi ve Yönetimi

 

Uygulamalı Matematik

 

AZERBAYCAN PETROL AKADEMİSİ HARÇ ÜCRETİ

Petrol ve Mühendislik Fakültesi: 2100$ (1.sınıf)

Petrol ve Gaz Üretim Fakültesi: 2100$  (1.sınıf)

Kimya Teknolojisi Fakültesi: 2100$ (1.sınıf)

Petrol Mekaniği Fakültesi: 2100$ (1.sınıf)

Otomasyon Üretim Teknojileri Fakültesi: 2100$ (1.sınıf)

Enerji Fakültesi: 2100$ (1.sınıf)

Hazırlık Ücreti: 1100 $

Eğitim Dili: Azerice ve Rusçadır    

Sadece Y.Ö.K ile yerleşmesi durumunda kayıt yapılabilir.

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE