Azerbaycan Üniversite EğitimiAzerbaycan Üniversite Eğitimi

Azerbaycan Devlet Deniz AkademisiAzerbaycan Devlet Deniz Akademisi

1881 yılında Azerbaycan tarihindeki yerini alan denizcilik sınıfları, bu dönemde birçok denizciye eğitim vermiştir. 1896 yılından itibaren mekanik sınıfının da eklendiği denizcilik okulları, birçok ünlü Azeri denizcisini de yetişmiştir.

 

1996 yılında Azerbaycan Bakü Devlet Deniz Akademisi açılmıştır.

 

Gemi Mühendisliği ve Taşımacılık Fakültesi: Azerbaycan’ın en kaliteli ve en eski denizcilik akademisi olarak toplam 12 bölümü bünyesinde barındıran fakülte,

 

700’e yakın öğrenciye 9 profesör doktor, 20 doçent, 21 asistan ve 86 öğretim görevlisiyle hizmet vermektedir.

 

Gemi Kaptanlığı Bölümü: 1996 senesinde bir uzmanlık dalı olarak açılan Gemi Kaptanlığı eğitim vermektedir.

 

 

Eğitim alanları;

 

Navigasyon, Gemi İdare ve Manevrası

 

Gemi Kaptanlığının Teknik Esasları

 

Gemi Vardiyası

 

Uzmanlığa Giriş ve Denizde Hayat

 

Gemi Yapımı ve Onarım Bölümü: Azerbaycan gemi yapımı bölümü 2002 yılından itibaren eğitimine başlamış ve günümüzde 4 profesör, 2 doçent, 9 asistan ve 21 öğretim görevlisi öğrencilere eğitim vermektedir.

 

Eğitim alanları;

 

Gemi Yapımı

 

Gemi Tamiri Teknolojisi

 

Materyaller ve Konstrüksiyon Materyalleri 

 

Meteoroloji ve Standartlaştırma 

 

Metal İşleme Makineleri ve Aletleri

 

Gemi Elektrik Mühendisliği Bölümü: Uzmanlık bölümü olarak 1996’da kurulan Gemi Elektrik Mühendisliği Bölümü; gemi elektroniği, gemi elektrik ekipmanları, gemi telsiz otomasyonu gibi derslerinin 1 profesör, 2 doçent, 3 asistan tarafından verildiği bir bölümdür.

 

Gemi mühendisliği mezunları Gemi Elektrik Mühendisi diploması almaktadır.

 

Eğitim Alanları;

 

Elektrik Makineleri 

 

Gemi Elektrik Donanımları

 

Gemi Elektroniği ve Otomasyonu

 

Gemi Elektrik Motorları Otomasyon Sistemleri

 

Gemi Telsiz ve Otomasyonu: 1997 yılında Gemi Telsiz bölümü olarak eğitimine başlayan ve 2008 yılında Gemi Telsiz Otomasyonu Bölümü haline gelen bölümde;

1 profesör, 3 doçent, 1 asistan ve 9 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.

 

Eğitim Alanları;

 

Otomasyon elemanları

 

Elektronik

 

Elektrik Ölçümleri

 

Telsiz

 

Mikro İşlemci Teknikleri

 

Gemi Elektrik Ekipmanları Bölümü: 1996 kurulan bölümde 4 profesör, 2 asistan ve 5 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

 

Eğitim Alanları;

 

Termodinamik ve Isı Aktarma

 

Gemi Mekanikleri Kurumsal Merkezi

 

Yakıt ve Yağ yararlanma Teknolojisi

 

Gemi Motorları

 

Gemi Yardımcı Mekanizmaları

 

Deniz Ulaştırma Ekonomisi: Deniz ulaştırma alanında hizmet veren bölüm 2000 yılından itibaren eğitim vermeye başlamıştır. Öğrencilere Deniz Ulaştırma eğitimi 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 asistan ve 5 öğretim görevlisi tarafından verilmektedir.

Eğitim Alanları;

 

Ulaştırmada Taşıma ve Yönetim

 

Deniz Nakliyat Servisleri

 

Deniz Coğrafyası ve Hidroteknolojik Cihazlar Bölümü: 2010 yılında eğitime başlayan bölüm, hidroteknolojik cihazlar gibi teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda talep gören alanlarda uzmanlık eğitimi vermektedir.

 

Eğitim Alanları;

 

Meteoroloji ve Oşinografi

 

Astronomi ve Çevre olmak üzere 3 Laboratuarda

 

Liman Hidroteknik Aygıtları

 

Deniz Coğrafyası

 

Hidrografi

 

Kartografi

 

Mutlak Bilimler, Fen Bilimleri Bölümü: Azerbaycan Denizcilik Akademisi kuruluşundan bu yana eğitimini sürdüren bölümde; 1 akademisyen, 4 doçent, 1 asistan ve 6 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.

 

Eğitim Alanları;

 

Matematik

 

Fizik

 

Kimya

 

Bilgisayar

  

Uygulamalı Mekanik Bölümü: 1999 açılan bölümde; temel mekanik, gemi makine mekanizmaları, gemi mekanizmalarının kinetik ve dinamik performansları, gemicilik teknolojisi alanlarında dersler verilmektedir.

 

Eğitim Alanları;

 

Malzeme Dayanıklılık

 

Hidrolik ve Hidropnömatik Cihazlar

 

Makine Aksamları

 

Makine ve Mekanizma Nazariyesi

 

Çevre

 

Grafik Mühendisliği

 

Beşeri Bilimler Bölümü: 1996 yılından günümüze eğitim veren bölümde deniz hukuku gibi temel konularda eğitim verilmekte ve ayrıca beşeri bilim dallarında uzmanlık programları bulunmaktadır.

 

Deniz hukuku ve diğer beşeri bilimler konusunda eğitimi 1 doçent, 1 asistan ve 4 öğretim görevlisi üstlenmiştir.


Eğitim Alanları;

 

Azerbaycan Tarihi

 

Felsefe

 

Psikoloji

 

Medeniyetçilik

 

Politika ve Sosyoloji

 

Hukukun Esasları

 

Deniz Hukuku

 

Dil Bölümü: Rusça, Azerice, Mesleki İngilizce ve İngilizce dillerinde eğitim veren bölüm, 1996 yılından bu yana eğitim vermektedir. 2 yıllık İngilizce eğitimin ardından öğrenciler, 2 yıllık Mesleki İngilizce bölümüne geçerler.

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü: Dalgıçlık, Beden Eğitimi, Sivil Savunma gibi dallarda eğitim veren bölüm, 2004 yılında kurulmuştur.

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE