Bulgaristan Üniversite EğitimiBulgaristan Üniversite Eğitimi

Avrupa Politeknik ÜniversitesiAvrupa Politeknik Üniversitesi

Bulgaristan’ın en yeni üniversitesi olan Avrupa Politeknik Üniversitesi, Amerikan stiliyle uyum içinde Avrupa eğitim gelenekleri sunmaktadır. Üniversite, başkent Sofya’dan 20 km uzaklıktaki Pernik kentinde bulunmaktadır ve uygun ulaşım imkanlarına sahiptir.   

 

Eğitim Bakanlığı’ndan akreditasyon alan üniversitede iki fakülte ve bir departman bulunmaktadır. İngilizce ve Bulgarca eğitim verilmektedir. 

 

Eğitimin bir kısmı, üniversitenin Avrupa ve ABD’deki şubelerinde verilmektedir.  

 

Üniversitede uygulanan gelişmiş bonus sistemi sayesinde başarılı öğrenciler ücretsiz eğitim alma imkanına sahiptirler  

 

Bulgaristan genelinde sadece bu üniversitede İngilizce dilinde Mimarlık eğitimi verilmektedir.
 
Mimarlık (İngilizce eğitim )
 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce eğitim)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce eğitim)
 

Ekonomi (İngilizce eğitim)
 
 
Bölümler   

 

Mimarlık

Süre: 5 Akademik yıl ( 10 dönem )

Diploma: Mimarlık Yüksek Lisans  

 

Mimarlık, düzenli meslek bölümüdür ve sadece lisans/yüksek lisans programında öğrenimi 5 yıl olmak üzere, Birleşik kamu gerekçelerine uygundur. Bu programın kapsamı; şehir inşaatı, bölgesel ve landcape/peyzaj/inşa, binalar ve tesisler tasarımı, iç mekan tasarımı, mimari kültür anıtların korunması ve restorasyonu, mimari tasarım, mekansal sanatlar gibi bölümleri içerir.

Avrupa Politeknik Üniversitesi'nde, Mimarlık programı, dikey tasarımlı stüdyolarda Ulusal Mimarlık Akademisinin metodolojikyönetimi altında yaratıcı bir bölüm olarak okunur ve Uluslararası Mimarlık Akademisinin kaliteli eğitim ve en yüksek derecede yaratıcılık gerekçelerine ve standartlarına uygundur.  

 

İnternational Academy, Bulgar Mimarlar Birliği ve Bulgar Mimarlar Odası ile işbirliği içinde birlikte tasarlanmıştır.   

 

İnşaat Mühendisliği  

 

Süre: 4 Akademik yıl 

 

Diploma: Lisans dereceli İnşaat Mühendisliği  

 

İnşaat Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu program tüm İnşaat ve İdari sektörler için uzman personel sağlar. ( Tasarım, İnşaat, Danışmancılık ve Uzman işleri, Belediye ve Kamu makamları ).   

 

Yatırım alanının değişik düzeyleri için uzamanlar yetişmektedir. Bu bölümün eğitimi Avrupa'da ve Amerika'da bulunan önde gelen üniversitelerin yeni trend ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Modern öğretim yöntemleri ve bilim araştırmaları ile ve yabancı rektörlerin katılımı ile öğrenciler Avrupa düzeyinde profesyonel hazırlık elde eder.   

 

Bilgisayar Sistemleri  

 

Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )  

 

Bilişimde lisans eğitimi, software / yazılım ve ona yakın ekler ile ilgilenen öğrencilere yöneliktir. Öğrenciler temel bilişim süreçlerinin ve modellerinin uygulanmasını öğreniyorlar.   

 

Yazılım programları; Bilgi teknolojilerini Analizi ve Uygulanması, Çağdaş Proje Yöntemlerini ve Sistemleri, Bilgi ve İletişim hizmetleri, Çağdaş Bilgisayar Tekniğine Yazılım ürünlerinin Tasarımını ve Geliştirilmesini, internet uygulanmasını öğretiyorlar.  

 

Eğitm sürecinde öğrenciler, gerekli bilgiyi Edebiyat ve Bilim kaynaklarında ve İnternet'te arama hakkında, multimedia sunumlarında, Bilim raporlarında ve bildirileri hazırlamasında, Ekip olarak çalışmada, Video konferanslarına katılma hakkında ve iyi İngilizce dilinde ek bilgi ve becerileri kazanıyorlar. Eğitim modern, elektronik ve haberleşme yöntemleri ile sağlanmaktadır.  

 

Bu bölüm Avrupa üniversiteleri ve firmalarından önde gelen Bilgisayar Bilişim adamları ve rektörlerin katkıları ile gelişmektedir.   

 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları  

 

Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem ) 

 

Diploma: Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği Lisans 

 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Lisans programı; Bilgisayar Teknik ve Bilişim Teknolojileri alanında yüksek tahsilli uzmanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Eğitim süresi 4 yıldır.  

 

Bilgisayar modülleri, cihazları ve sistemlerinin tasarımı, bilgisayar tesislerinin ve teknolojilerinin ekipmanları, sistemleri, ağları ve software / yazılım, kurulumu-montajı, ayarlanması, üretimi ve ölçümü, bilgisayar ekipmanları ve tesisleri ile ilgili işlemlerin organizasyonu gibi alanlarında bilgi ve pratik uygulama becerileri elde edilir. 

Bu bölümde eğitimini tamamlayanlar, Avrupa'da ve dünya çapında en çok aranan uzmanlardan biri olurlar. 
 
Telekomünikasyon  

 

Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )  

 

Diploma: Telekomünikasyon Mühendisliği   

 

Telekomünikasyon Lisans porgramında, haberleşme Ağları, Radyo ve Televizyon Sistemleri, Protokolleri ve İletişim Yönetimi, Mobil ve Multimedia IP Telekomünikasyonları, Entelektüel Telekomünikasyon Ağları, Mobil ve Hücresel / Telsiz / Radyo Ağları, İnternette Habercilik Tesisleri, Software Yöntemleri ve Bilişim Sistemleri alanlarında bilgiler ve pratik uyumla edilmektedir.   

 

Telekomünikasyon Lisans programlarını tamamlayanlar, özel iletişim firmalarında ve şirketlerde çalışabilirler. Değişik Kominikasyon sistemleri tasarlanan, hazırlanan, değerlendirilen bilimse ve ticari kuruluşlarda çalışabilirler. Tüketicilere bu tür sistemler ile çalışmayı öğretebilirler. 

Yeşil Enerji ( Eko Enerji ) 

 

Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )  

 

Diploma: Yeşil Enerji Mühendisliği Lisans  

 

Yeşil Enerji programı, enerji verimliliği ve düşük zararlı emisyon değerleri olan alternatif enerji kaynakları gibi öncelikle enerji alanlarına yönelik bir programdır. 

 

Eğitim; Enerji verimli, ekolojik, çevre dostu sistemler ve tesislerin araştırmasına, tasarımına ve çalıştırılmasına yöneliktir. Güneş, rüzgar, su, jeotermal ve okyanus akıntıları, Biokütle, değişik katmalardan gelgitler, değişen sıcaklık farkı ve yanı sıra öncü teknolojiler gibi alternatif enerji kaynaklarını öğretiyor.   

 

Bilgi ve uygulanabilirbeceriler ile özel öğrenim modülü aldınlatma, ulaşım, ev ve sanayi, ısıtma ve binalarda klima yeşil tesisler kurma gibi alanlarda etkin üretim ile ilgilidir.  

 

Öğrencilere, önde gelen firmalarda staj sağlanıyor. İngilizce eğitimde öğrencilere, yurt dışında bir dönem öğrenim veriliyor. (Almanya, İtalya, İspanya vs) Yurt dışından ünlü rektörler tarafından yönetilen bilim ve araştırma projelerine katılım sağlanıyor. 
 

 

Bu bölüömde eğitimini tamamlayanlar, çok iyi bir ücretle sektörde aranan uzmanlar olurlar. Mühendis, Tasarımcı, Danışman, Bilirkişi-uzman, ilgili alanlarda özel girişimci, bilişim adamları rektör, kamu ve belediye idarelerinde, sivil toplum kalkınma kurullarında kalkınma gibi sektörlerde çalışabilirler.  

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler  

 

İnovasyon Yönetimi 

 

Süre: 4 Akademik yıl ( 8 dönem )  

 

İnovasyon Yönetimi bölümü; Sanayi, Kamu Yönetimi, Yeşil Enerji, Hizmetler, Yönetim ve sivil Toplum Kalkındırma kurulları gibi yaşamın değişik alanlarında öğrencilere eğitim veren bir programdır. Bu program öğrencilere, yönetim alanının en çağdaş disiplinlerinde eğitim alma fırsatını ve önde gelen uzmanların tecrübelerinden yararlanma fırsatını sağlar.  

 

Lisans bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, bu program öğrencilere öğretim alanında bilgilerini daha fazla genişletmelerini sağlar.  

 

Eğitimini tamamlayanlar, başlangıç etabında küçük ve orta kapsamlı işletmelerde ve kamu idareleri gibi birçok alanda başarılı, profesyonel kariyer yapabilirler.   

BÖLÜM ÜCRETLERİ ;    

 

İnşaat Mühendisliği ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

  

Mimarlık ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

 

Yeşil Enerji (İngilizce) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

  

İnovasyon Yönetimi (İngilizce) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

  

Telekomünikasyon ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

  

Bilgisayar Sist. ve Ağları ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

 
 
 
Bilişim ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO
 
 
 

Psikoloji ( İngilizce ) : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

 

 

 

MALTA DİL OKULLARI.

EC DİL OKULU     CLUBCLASS LINGUATIME   NSTS   LINK SCHOOL   CHAMBER COLLEGE